Bonaire

Laatste daad Van Huffelen: BC en Eilandsraad Bonaire gemaand

Kralendijk – Naar nu blijkt heeft staatssecretaris van Koninkrijksrelaties Alexandra van Huffelen als één van haar laatste daden in functie het Bestuurscollege en de Eilandsraad van Bonaire gemaand haast te maken met het op orde brengen van de begroting.

“Op 26 juni heeft de staatssecretaris de Eilandsraad en het Bestuurscollege van Bonaire een herinnering gestuurd dat zij nog in afwachting is van de begrotingswijziging 2024. De staatssecretaris heeft daarbij verzocht deze zo spoedig mogelijk aan te leveren”, laat de woordvoerder van het ministerie aan DossierKoninkrijksrelaties weten.

Het door gedeputeerde van Financiën Clark Abraham negeren van dat verzoek, heeft vergaande consequenties voor het aangaan van financiële verplichtingen door de lokale overheid. Zo is het op dit moment niet toegestaan de in het kader van de Voorjaarsnota toegezegde verhoging van de Vrije Uitkering en aanvullende bijzondere uitkeringen aan te wenden.

“In de brief van de staatssecretaris zijn de Eilandsraad en het Bestuurscollege eraan herinnerd dat het OLB totdat een nieuwe begrotingswijziging is goedgekeurd – voor uitgaven die niet in de goedgekeurde begroting 2024 staan – vooraf toestemming moet vragen en krijgen voor het kunnen doen van uitgaven conform artikel 24 FinBES. Wij hebben tot op heden nog geen verzoeken ontvangen van het OLB voor toestemming voor urgente uitgaven”, aldus BZK. Dat kan mede verklaren waarom het nieuwe BC nog altijd geen nieuwe projecten heeft geïnitieerd. Naar verluidt zouden bovendien bepaalde betalingen aan ambtenaren uitgesteld zijn.

De begroting 2024 is grotendeels door de vorige coalitie opgesteld. Na de bestuurswisseling heeft Abraham, ondanks een (pas later bekend geworden) negatief advies van het College financieel toezicht, een begrotingswijziging aan de Eilandsraad voorgelegd die strijdig was met de FinBES. Deze werd dan ook per omgaande door de staatssecretaris afgekeurd, die er tevens op aandrong snel met een aangepaste begrotingswijziging te komen.

Lees OOK: Abraham liet Eilandsraad niet rechtsgeldig besluit nemen

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.