Bonaire

Eilandsraad Bonaire: Wateroverlast niet door klimaat

Den Haag/Bonaire – De wateroverlast die zich steeds vaker voordoet op Bonaire wordt niet veroorzaakt door klimaatverandering. Dat beweren althans leden van de Eilandsraad. Zij wijten de overstromingen aan de slechte waterhuishouding op het eiland.

Dat blijkt uit de lijst met vragen die de fracties van de Eerste Kamer hebben gesteld nr aanleiding van hun werkbezoek in februari aan de eilanden en de antwoorden daarop van (inmiddels voormalig) staatssecretaris Van Huffelen. Die laat er geen misverstand over bestaan dat het veranderende klimaat Bonaire wel degelijk parten speelt. Zij verwijst onder meer naar verschillende rapporten van het KNMI. Van Huffelen ontkent niet dat de toenemende intensiteit van regenbuien vereist dat de infrastructuur voor het opvangen en afvoeren van hemelwater op orde is.  Dat is overigens een taak van het lokale bestuur.

Eerder waarschuwden waterschapsexperts dat de verwaarlozing van dammen en saliñas in combinatie met klimaatverandering grote risico’s met zich meebrengt. Met de aanbevelingen is vooralsnog niets gedaan.

Klik HIER voor alle vragen en antwoorden

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.