Curacao

De Eerste Kamerdelegatie op Curaçao.

Eerste Kamer gaat brainstormen over koninkrijksrelaties

Den Haag –  De Eerste Kamercommissie voor Koninkrijksrelaties houdt na het zomerreces een ‘brainstormsessie’ om “zaken voor inwoners van het Caribisch deel van het Koninkrijk verder te brengen, te verbeteren of vlot te trekken.” Daartoe heeft de commissie vandaag, de laatste vergaderdag van de Senaat voor het reces, besloten.

Inzet van de sessie is concrete ‘speerpunten aan te wijzen, die commissiebreed, de partijpolitieke opvattingen overstijgend, collectief onder de aandacht kunnen worden gebracht.

De commissie heeft tevens besloten de net aangetreden staatssecretaris voor Koninkrijksrelaties Zsolt Szabó uit te nodigen voor een kennismakingsgesprek dat vermoedelijk – na de brainstormsessie – in oktober zal worden gehouden.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.