Consortium van hogescholen reikt Caribische studenten de hand

Den Haag – 11 Nederlandse hogescholen hebben besloten een consortium te vormen om voor Caribische studenten de kansen op studiesucces te bevorderen. Het besluit komt voort uit de Strategic Education Alliance (SEA), een eerder gepresenteerd initiatief van onderwijsinstellingen in Nederland en het Caribisch deel van het Koninkrijk.

Het nu door de hogescholen Amsterdam, Leiden, Rotterdam, Stenden, Fontys, HAN, Hanze, Saxion, Utrecht, Den Haag en Inholland gevormde consortium heeft zichzelf de opdracht gegeven studenten van de eilanden beter voor te lichten over studeren in Nederland alsmede de opvang en begeleiding te verbeteren.

Relatief veel Caribische studenten breken hun studie in Nederland voortijdig af. Nationale ombudsman Reinier van Zutphen deed in 2020 onderzoek naar de oorzaken. Niet alleen onvoldoende voorbereiding draagt bij aan een hoge uitval, hij legde ook bloot tegen welke bureaucratische hindernissen de studenten aanlopen als zij eenmaal in Nederland zijn, zoals het niet kunnen beschikken over een burgerservicenummer.

Inmiddels is opvolging gegeven aan de eerste aanbevelingen, waaronder de introductie van koninkrijksbeurzen. Vanuit de Strategic Education Alliance worden verdere verbeteringen bepleit.

Klik HIER voor meer informatie over SEA

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.