Curacao

Debat Sociaal Minimum Caribisch Nederland in november

Den Haag – Het uitgestelde debat van de Tweede Kamer over het rapport van de Commissie Thodé over het sociaal minimum in Caribisch Nederland zal alsnog op 21 november worden gehouden.

Het rapport ‘Een waardig bestaan’ werd op 6 oktober gepresenteerd. Een van de belangrijkste aanbevelingen – de verhoging van het wettelijk minimumloon naar 1.750 dollar – is inmiddels volledig doorgevoerd, maar van de verlaging van de kosten van levensonderhoud is door het geringe enthousiasme van ministeries nog weinig terecht gekomen.

Het uitstel van het debat heeft tot voordeel dat de effecten van de al wel genomen maatregelen en het uitblijven van andere maatregelen kunnen worden meegenomen. Namens het kabinet nemen aan het debat deel staatssecretarissen Jurgen Nobel (SZW) en Zsolt Szabó (Koninkrijksrelaties).

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.