Minister Weerwind.

Algemene wet bestuursrecht wenselijk voor BES-eilanden

Den Haag – De invoering in Caribisch Nederland van een Algemene wet bestuursrecht is wenselijk, concluderen prof. mr. S.E. Zijlstra en prof. mr. P.J. Huisman (beiden verbonden aan de Vrije Universiteit Amsterdam en de University of Curaçao). In opdracht van de ministers van Justitie en Veiligheid en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties hebben zij onderzocht of een Awb toegevoegde waarde heeft voor de BES-eilanden.

De Nederlandse Awb overnemen is geen optie, maar Zijlstra en Huisman wijzen een ‘light’ versie af. Het moet een ‘echte’ Awb worden, minus enkele onderdelen daarvan, vinden ze. De invoering van een Awb BES vegt uitgebreide en ingewikkelde aanpassingswetgeving. Veel BES-wetgeving en vele eilandsverordeningen, inclusief de daarop gebaseerde lagere regelingen, zullen moeten worden aangepast. Naast de gevolgen voor (bestaande) wetgeving, zijn er ook (aanzienlijke) gevolgen voor de uitvoering te verwachten.

Minister Weerwind: “Het is uiteraard van groot belang dat de selectie van onderwerpen en de wijze waarop die geregeld worden in een (eerste wetsvoorstel voor een) Awb BES goed uitvoerbaar is voor de (rechts)praktijk. Dit vergt nader onderzoek, afstemming met betrokkenen en het maken van (politieke) beleidskeuzes. Ik zie het onderzoek als een belangrijk startpunt om in gesprek te gaan met de eilandsbesturen over bovenstaande en andere vraagstukken die het onderzoek blootlegt en hoe daar het beste vervolg aan kan worden gegeven. Tegelijkertijd met de aanbieding aan uw Kamer heb ik het rapport daarom ook aangeboden aan de eilandsbesturen.”

Lees HIER het gehele rapport

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.