De traditionele groepsfoto.

Fotograaf: Henriëtte Guest/Eerste Kamer

IpKo vraagt deskundigen zich over democratisch deficit te buigen

Den Haag – Een “breed geschakeerde groep Democratisch tekort Koninkrijk” van onafhankelijk (wetenschappelijke) deskundigen gaat zich in opdracht van het Interparlementair Koninkrijksoverleg (IpKo) buigen over het democratisch deficit.

“De gevraagde deskundigen moeten reeds bestaande en nieuwe voorstellen tot vermindering van het democratisch tekort binnen het Koninkrijk overzichtelijk in kaart brengen, analyseren (pro’s en contra’s voor betrokkenen) en samenvatten, en tevens de reikwijdte en betekenis van bestaande Statuutsbepalingen (o.a. de artikelen 3, 11, 26, 27, 381, 43 en 51) in ogenschouw nemen en analyseren”, aldus de afsprakenlijst van het vandaag afgesloten IpKo in Den Haag.

Tevens is afgesproken dat het Presidium de mogelijkheden gaat onderzoeken om uiterlijk in 2025 een interparlementaire conferentie te houden die geheel wordt gewijd aan het oplossen van het democratisch tekort in het Koninkrijk, waarbij het rapport van de te raadplegen deskundigen als vertrekpunt dient. Daarnaast kan de Koninkrijksregering een oproep tegemoet zien “om op zo kort mogelijke termijn duidelijkheid te geven over een eventueel te organiseren Koninkrijksconferentie, met de mogelijkheid tot deelname van vertegenwoordigers van de parlementen.”

Voorafgaand aan het IpKo hebben de delegaties van Curaçao, Aruba en Sint Maarten afgesproken voor het einde het eens te worden over een voorontwerp van een geschillenregeling, waar het document officieel wordt ingediend voor verdere parlementaire behandeling. Omdat het een consensusrijkswet betreft moeten ook de Tweede en de Eerste Kamer ermee instemmen.

Lees HIER het verslag en de afsprakenlijst van het IpKo

Lees hier de afsprakenlijst van het tripartiete CAS-overleg

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.