Minister Dijkgaaf: Alternatief voor ministersplaatsen Caribische studenten

Den Haag – Er is niet een allesomvattende oplossing om het tekort aan zorgprofessionals in het Caribisch deel van het Koninkrijk terug te dringen, maar één maatregel kondigt minister van OCW Robbert Dijkgraaf alvast aan: voor Caribische studenten gaan weer studieplekken gereserveerd worden, een regeling die veel lijkt op de vroegere ‘ministersplaatsen’.

Dat blijkt uit de beleidsreactie van het kabinet op de uitkomsten van onderzoek naar de oorzaken waarom de aanwas van Caribische zorgprofessionals de afgelopen jaren sterk is afgenomen. De afschaffing van de ministersplaatsen is niet de enige, ook de Nederlandse taal blijkt een barrière. En de studenten die hun zorgopleiding wel afronden, keren vaak niet terug naar de eilanden.

Hoe de alternatieve regeling voor de ministersplaatsen er uit gaat zien, laat Dijkgraaf over aan het nieuwe kabinet.

Lees HIER de gehele brief van Dijkgraaf

Schematisch overzicht van de integrale aanpak

In onderstaand overzicht wordt op beknopte wijze de integrale aanpak weergegeven. Hierbij zijn onderin de figuur de verschillende uitdagingen benoemd (wat is er nodig?). Vervolgens wordt in de figuur per uitdaging naar boven toe aandacht gegeven aan: bestaand beleid in relatie tot deze uitdagingen (wat doen we al?), de benodigde extra interventies (wat moeten we aanvullend doen?), welke ‘stakeholders’ zijn daarbij relevant (wie is aan zet?), gevolgd door de beoogde resultaten op korte termijn (0-5 jaar) en de lange termijn (10-25 jaar). De vijf verschillende uitdagingen en oplossingsrichtingen (vanuit bestaand beleid en de benodigde extra interventies) zijn in de tekst in de respectievelijke hoofstukken behandeld.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.