Tweede Kamerleden Jan Paternotte en Raoul White.

Kamerleden White en Paternotte willen democratisch deficit aanpakken

Den Haag – De Tweede Kamerleden Raoul White (GroenLinks-PvdA) en Jan Paternotte (D66) nemen gezamenlijk het voortouw om andere fracties te overtuigen iets te doen aan het zogeheten democratisch deficit. “Uiteraard doen we dat in goede samenwerking met de landen”, aldus White.

Het democratisch deficit deed zich afgelopen week in al zijn lelijkheid gelden tijdens het Kamerdebat over het belastingverdrag dat Curaçao met Malta wil sluiten. Hoewel het verdrag volgens minister Bruins Slot (Buitenlandse Zaken) en staatssecretaris Van Rij (Financiën) aan strenge internationale normen voldoet, willen met name de beoogde coalitiegenoten NSC en VVD niet zonder slag of stoot instemmen met ratificatie. De Staten van Curaçao mogen toekijken hoe de Kamer dinsdag over hun verdrag beslissen.

Tijdens het Interparlementair Koninkrijksoverleg (IpKo), dat vandaag eindigt, is uitgebreid gediscussieerd over het democratisch deficit. Dat gebeurt overigens jaar in, jaar uit zonder dat er iets verandert. Aan de adviezen die de Commissie Brooks in 2009 op verzoek van het IpKo heeft gedaan, is nooit opvolging gegeven. “Er is geen reden voor meer studie of discussie, er is politieke wil nodig”, hield Sint Maartens Statenvoorzitter Sarah Wescot-Williams de IpKo-delegaties voor.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.