Statenvoorzitter van Curaçao Charetti America-Francisca.

Pleidooi voor bundelen krachten in het Koninkrijk

Den Haag – “Door samen te werken en onze krachten te bundelen, kunnen we echte vooruitgang boeken in het bestrijden van armoede, criminaliteit, corruptie, het versterken van veilige wijken en het aanpakken van het democratisch tekort”, aldus voorzitter Charetti America-Francisca van de Staten van Curaçao in haar speech bij de opening van het Interparlementair Koninkrijksoverleg.

Openingsspeech Statenvoorzitter America

Beste collega’s en vrienden, Curacao is aanwezig met de voor u bekende leden van de Commissie Rijksaangelegenheden, Interparlementaire Relaties en Buitenlandse Betrekkingen: mij persoon, dhr. Osepa, dhr. Girigorie, mw Mc. William, dhr. Calmes en dhr. Martines. Nieuw in onze commissie is dhr. Brownbill die als commissievoorzitter wijlen dhr. Thode opvolgt. Verder is ook mevr. Jesus-Leito toegetreden tot de commissie als onafhankelijk Statenlid. Naast deze commissieleden is vandaag ook in ons midden als toehoorder de Statenlid dhr. Mercelina. 

Toen ik het IPKO voor het eerst meemaakte in 2021 op Bonaire, zei ik nog dat het voor mij een groot genoegen is om zo’n belangrijke bijeenkomst als het IPKO te kunnen meemaken. Ik voel het nog steeds als een eer om u hier vanochtend te mogen begroeten.

Het IPKO biedt ons een unieke gelegenheid om samen te komen, onze banden te versterken en stap voor stap te werken aan een toekomst vol samenwerking en vooruitgang.

Als vertegenwoordigers van onze respectievelijke parlementen dragen wij een grote verantwoordelijkheid jegens de bevolking die wij dienen. Het is onze plicht om hun belangen te behartigen, om te luisteren naar hun stem en om te streven naar een betere toekomst voor hen en voor de generaties die na hen komen.

Als we streven naar een welvarende en rechtvaardige samenleving voor al onze burgers, is het essentieel dat we ons verenigen in onze inspanningen om armoede te bestrijden, criminaliteit en corruptie tegen te gaan, veiligheid te waarborgen, en democratische waarden te versterken.

De samenleving binnen het Koninkrijk is gefundeerd op het democratsche principe en juist het gebrek aan veiligheid, extreme armoede en corruptie kunnen een democratie uithollen en verloren laten gaan. Het bestrijden van die kwalen binnen de samenleving moet dus voor ons een streven blijven. Vanuit onze rol doen wij dat door goed naar elkaar te luisteren in het dialoog tussen de volksvertegenwoordigers.

Vandaag staan we voor vele uitdagingen en kansen. Het is aan ons om moedig en vastberaden te zijn in ons streven naar welvaart, gerechtigheid en duurzaamheid.

De weg voor ons is misschien niet altijd gemakkelijk, maar door samen te werken en elkaar te respecteren, kunnen we onze doelen bereiken.

Curaçao, als een van de parels van het Koninkrijk der Nederlanden. Curaçao heeft een rijke geschiedenis en een veelbelovende toekomst. Wij streven naar een inclusieve samenleving waarin diversiteit wordt gevierd en waar gelijkheid en rechtvaardigheid centraal staan.

Beste collega’s, door samen te werken en onze krachten te bundelen, kunnen we echte vooruitgang boeken in het bestrijden van armoede, criminaliteit, corruptie, het versterken van veilige wijken en het aanpakken van het democratisch tekort. Laten we deze uitdagingen met vastberadenheid aangaan en een toekomst opbouwen waarin alle burgers van ons Koninkrijk kunnen gedijen.

Laten we vandaag de handen ineenslaan en samen bouwen aan een toekomst waarin onze landen bloeien, onze mensen gedijen en onze banden sterker worden dan ooit tevoren. Laten we niet vergeten dat we allemaal deel uitmaken van hetzelfde Koninkrijk en dat we samen sterker staan.

Ik kijk ernaar uit om de komende dagen met u allen te delen, om te luisteren naar uw inzichten en om samen te werken aan een betere toekomst voor ons allen. Ik wens u allen veel zegen, sterkte en wijsheid in de hoop dat wij op het eind van dit IPKO kunnen concluderen dat ook dit IPKO aan de verwachtingen heeft voldaan.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.