Statenlid Hendrik Tevreden.

Aruba zaait twijfel over akkoord Rijkswet financieel toezicht

Den Haag – De regeringen van Nederland en Aruba mogen dan een bestuursakkoord hebben getekend over het invoeren van een rijkswet waarin het financieel toezicht wordt geregeld, het is lang niet zeker dat die er ook komt.

In zijn bijdrage tijdens het vandaag begonnen Interparlementair Koninkrijksoverleg liet  Statenlid Hendrik Tevreden van regeringspartij MEP zich zeer kritisch uit over de druk die Nederland heeft uitgeoefend om minister-president Wever-Croes zo ver te krijgen na lang verzet alsnog in te stemmen met een rijkswet. Dat deed zij enkele jaren geleden al eens, maar toen werd ze teruggefloten door haar eigen fractie. Afgaande op de woorden van Tevreden dreigt dat scenario zich te herhalen.

“Nederland bepaalt. Wij hebben ons te schikken in een ondergeschikte rol”, aldus het Statenlid dat herhaaldelijk de retorische vraag stelde “waarom per se een rijkswet”. Volgens hem heeft Nederland genoeg instrumenten om in te grijpen als Aruba zich niet aan afspraken houdt.

Nu er een bestuurlijk akkoord is, is de rente die Aruba moet betalen over de coronalening verlaagd. Zodra de rijkswet in werking treedt, wordt de rente verder verlaagd. Bovendien is Nederland dan bereid tevens leningen die Aruba op de internationale kapitaalmarkt is aangegaan tegen een gunstige rente te herfinancieren. Dat kan het land jaarlijks tientallen miljoenen voordeel opleveren.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.