Bonaire

De drukbezochte workshop over de hbo-modules die de Haagse Hogeschool op Bonaire aanbiedt.

Bonaire krijgt HBO-opleiding

Bonaire – Bonaire is gestart met de eerste hbo-modules Bestuurskunde en Overheidsmanagement die in samenwerking met de Haagse Hogeschool worden aangeboden.

Er wordt gestart met twee cursussen: Adviseren en Inleiding Openbaar Bestuur. Het doel is om zogenaamde microcredentials af te geven op hbo-niveau, die vervolgens kunnen worden ingezet voor een volledige hbo-bachelor. Op dit moment is HHS-docent Marcel Daniëls op Bonaire om het project op te zetten en de eerste workshops aan ambtenaren van het openbaar lichaam te geven. Het is de bedoeling om eveneens lokale docenten in te zetten om zo de continuïteit te waarborgen en te zorgen dat de eilandelijke context nadrukkelijk plaats krijgt in het onderwijs.

Tijdens het bezoek van minister van OCW Dijkgraaf in april, hebben de Haagse Hogeschool en de universiteiten van Aruba, Curaçao en Utrecht een intentieverklaring ondertekend waarin ze hebben vastgelegd om tot een plan van aanpak te komen voor een opleiding voor studenten, jonge professionals en andere ambtenaren van Aruba, Curaçao en Bonaire op het gebied van bestuurskunde en overheidsmanagement in de brede zin.

De Haagse Hogeschool toont als onderwijsinstituut al veel langer betrokkenheid bij het Caribisch deel van het Koninkrijk. Zo wordt er onder meer een minor Koninkrijkszaken aangeboden, een driedaagse voor rijksambtenaren en kunnen studenten stages volgen op de eilanden.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.