Forse daling huurprijzen op Sint Eustatius

Sint Eustatius – Huurders van de Statia Housing Foundation (SHF) zullen jaarlijks tot $1.200 besparen dankzij de goedkeuring van huurgerelateerde wetgeving door de eilandsraad. Als gevolg van een wijziging in de lokale verordening zal de SHF nu het wettelijke minimumloon gebruiken in plaats van de oude huishoudinkomentabel om de hoogte van huren te bepalen.

“Een gezin met een jaarlijks huishoudinkomen van $17.000 zal bijvoorbeeld van $251 per maand naar $145 per maand gaan. Dit bespaart die huurders die echt hulp nodig hebben ongeveer $1.272 per jaar,” aldus Jacquil Pandt, algemeen directeur van de SHF. Degenen met een jaarlijks inkomen van $24.000 zullen hun huur zien dalen van $307 naar $280 per maand.

Daarnaast maakt de goedkeuring van de verordening door de Eilandsraad de weg vrij voor de oprichting van een Huurcommissie, waardoor geschillen tussen huurder en verhuurder kunnen worden beslecht. De SHF en de overheid hebben ook twee overeenkomsten ondertekend die naar verwachting de efficiëntie en prestaties van de stichting zullen verbeteren. Het renovatiecontract legt de verantwoordelijkheid voor het coördineren van renovaties bij de SHF. Het afgelopen jaar had de lokale overheid die verantwoordelijkheid, maar het eilandbestuur gelooft dat deze taak het beste aan de stichting kan worden overgelaten. Als onderdeel van de overeenkomst is de SHF verplicht voortgangsrapporten over de renovatie aan de overheid te verstrekken.

Daarnaast hebben beide partijen een nieuwe prestatieovereenkomst ondertekend, die jaarlijks wordt opgesteld om ervoor te zorgen dat de stichting het naar behoren werk uitvoert. Als onderdeel van deze overeenkomst is de SHF verplicht kwartaalrapporten te verstrekken. Dit is ook een voorwaarde waaronder de stichting overheidssubsidies zal blijven ontvangen. De subsidie dekt het verschil tussen de daadwerkelijke huur en wat de huurder betaalt.

Door de nieuwe regelgeving komt Statia in aanmerking voor een rijksbijdrage om huren ook voor lagere inkomens betaalbaar te houden.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.