Bonaire

Tweede Kamerlid Peter van Haasen (PVV).

PVV wil Streep door verhoging Vrije Uitkering Bonaire

Den Haag – De PVV wil dat er een streep gaat door de verhoging van de Vrije Uitkering voor Bonaire. Tweede Kamerlid Peter van Haasen heeft daartoe vandaag in een tweeminutendebat over BES-aangelegenheden een motie ingediend.

Aanleiding voor de motie is het besluit van de Eilandsraad om de vergoeding voor fractieondersteuning met 255% te verhogen naar 88.000 dollar per raadslid. Van Haasen noemde dat een astronomisch bedrag, ruim 4 keer hoger dan de VNG-norm die voor gemeenten in Europees Nederland geldt. Hij wees bovendien op het standpunt van het College financieel toezicht dat het helemaal niet nodig vindt dat de Vrije Uitkering voor Bonaire wordt verhoogd omdat het eiland jaar op jaar de bijdrage uit Den Haag niet weet uit te geven.

Staatssecretaris Van Huffelen erkende de fractievergoeding die de Eilandsraad zichzelf heeft toebedeeld ook “te hoog” te vinden, maar de verbinding met de hoogte van de Vrije Uitkering noemde ze ongelukkig. Om die reden ontraadde zij de motie. Dinsdag wordt deze in stemming gebracht. Het is niet duidelijk of de motie wordt gesteund door PVV’s aanstaande coalitiegenoten VVD, NSC en BBB.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.