Informateurs Dijkgraaf en Van Zwol overhandigen het eindverslag aan Kamervoorzitter Bosma.

Fotograaf: Tweede Kamer

Nieuwe coalitie: Caribisch deel van het Koninkrijk waardevol

Den Haag – In het vannacht door PVV, VVD, NSC en BBB bereikte ‘hoofdlijnenakkoord’ wordt één zin aan de koninkrijksrelaties gewijd: “Nederland beschouwt het Caribisch deel van het Koninkrijk als waardevol.”

De zin in het akkoord (met de titel ‘Hoop, lef en trots’) is terug te vinden in het hoofdstuk ‘Goed bestuur en een sterke rechtsstaat’. In de opsomming van decentrale overheden ontbreekt de term ‘openbare lichamen’ overigens, zoals ook wel 13 keer wordt verwezen naar de Grondwet, maar het Statuut voor het Koninkrijk onvermeld blijft. Dat kan te maken hebben met de beperkte omvang van het akkoord: 25 pagina’s. Het is aan het nog samen te stellen kabinet om een regeerprogramma uit te werken. Het beste nieuws vanuit Caribisch oogpunt is wellicht dat de koninkrijksrelaties evenmin voorkomen in de ‘budgettaire bijlage’ waarin een fors aantal bezuinigingen (bijna 15 miljard) zijn opgenomen.

Informateur Richard van Zwol gaat verder als formateur. Hij zal op zoek gaan naar kandidaat-bewindspersonen. Hoewel alle betrokkenen ontkennen dat aan de onderhandelingstafel al namen zijn genoemd, lijkt oud-minister Ronald Plasterk de beste papieren te hebben om minister-president te worden. Van Zwol verwacht de formatie voor eind juni af te ronden.

Lees HIER het hoofdlijnenakkoord

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.