Bonaire

Tweede Kamerlid Raoul White (GroenLinks-PvdA).

Motie Kamerlid White: waarborgen sociaal minimum BES cruciaal

Den Haag – GroenLinks-PvdA, D66, ChristenUnie en NSC willen dat het kabinet inventariseert welke stappen noodzakelijk zijn om op Bonaire, Sint Eustatius en Saba een leefbaar sociaal minimum te bereiken.

Daartoe diende Raoul White (GL-PvdA) vandaag een motie in bij het tweeminutendebat met staatssecretaris Van Huffelen over BES-zaken. Jan Paternotte, Don Ceder en Faith Bruyning waren mede-ondertekenaars. De motie luidt als volgt:

“De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat naar aanleiding van het advies van de commissie-Thodé besloten is om het minimumloon en de onderstand op de BES-eilanden per januari 2024 en per juli 2024 te verhogen; overwegende dat het waarborgen van het sociaal minimum essentieel is voor het tegengaan van de armoede en het verbeteren van de welvaart op de eilanden; overwegende dat het van groot belang is om goed te monitoren of de stappen die dit jaar gezet worden voldoende zijn om te zorgen dat iedereen op de BES-eilanden op een fatsoenlijk bestaansminimum komt; verzoekt de regering om voor de drie afzonderlijke eilanden te monitoren of de stappen die nu gezet zijn voldoende zijn en per eiland te inventariseren welke eventuele verdere stappen noodzakelijk zijn om het bestaansminimum te bereiken en de Kamer hierover voor de begroting Koninkrijksrelaties voor het jaar 2025 te informeren, en gaat over tot de orde van de dag.”

Het was een van in totaal 9 moties. In een daarvan pleit Paternotte voor een gelijke behandeling van Caribisch Nederland en dat de verhoging van de accijns op benzine wordt ingetrokken. Over de moties wordt dinsdag gestemd.

Lees HIER het letterlijke verslag van het debat

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.