Rekenkamer: Effect CN-envelop (30 miljoen) niet vast te stellen

Den Haag – Van de 30 miljoen euro die Den Haag in 2023 extra beschikbaar heeft gesteld aan Caribisch Nederland is het effect onvoldoende te zien, aldus de Algemene Rekenkamer in het vandaag gepubliceerde verantwoordingsonderzoek. “We zien dat veel geld van de CN-envelop naar projecten die bijdragen aan de doelen uit het coalitieakkoord gaat, maar doordat coördinatie en afspraken ontbreken, is het additionele effect van dit extra geld nog onvoldoende te zien.”

Toch komt de Rekenkamer tot de veronderstelling dat de vanuit de CN-envelop bijgedragen hebben aan de doelstellingen. “Het meeste geld van de CN-envelop is uitgegeven aan het verhogen van de vrije uitkering en het aanpakken van armoede. Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) wilde met het extra geld effecten bewerkstelligen die zonder deze bijdrage niet van de grond zouden komen. Op basis van ons onderzoek achten wij het aannemelijk dat alle projecten (deels) gefinancierd uit de CN-envelop, bijdragen aan een of meerdere doelstellingen van de CN-envelop. Het effect van het extra geld uit de CN-envelop is niet vast te stellen.”

Lees HIER het verantwoordingsonderzoek

Lees HIER de reactie van minister De Jonge (BZK)

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.