Wet Kinderopvang BES kan op brede steun Eerste Kamer rekenen

Den Haag – De Eerste Kamercommissie voor Koninkrijksrelaties heeft er geen behoefte aan een debat te voeren over de Wet kinderopvang BES, maar wil deze ook niet afdoen als hamerstuk, zo is vandaag besloten.

Panman (BBB) stelde voor er een hamerstuk van te maken. Op zichzelf verrassend, want zijn partijgenoten in de Tweede Kamer stemden vorige maand nog tegen de wet. Dittrich (D66) verzette zich daar echter tegen omdat hij het niet van respect vindt getuigen een voor de BES-elanden zo belangrijke kwestie stilletjes (“een beetje kaal”) te laten passeren. Hij wil daarom een stemverklaring kunnen afleggen om het belang te onderstrepen. SGP’er Schalk kondigde aan eveneens een stemverklaring te zullen geven, maar dan om duidelijk te maken waarom zijn partij tegen het wetsvoorstel is.

De Wet kinderopvang BES is bedoeld om, in combinatie met een fors hogere rijksbijdrage, de kwaliteit van de kinderopvang op Bonaire, Sint Eustatius en Saba naar een hoger plan te tillen en de ouderbijdrage te verlagen.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.