Bonaire

Toezichthouder: Bonaire neemt privacy burgers niet serieus

Bonaire – De Commissie Toezicht Bescherming Persoonsgegevens BES (CBP BES) overweegt het openbaar lichaam Bonaire sancties op te leggen voor het veronachtzamen van zijn wettelijke plicht grondrechten van burgers te beschermen.

Uit een nog te publiceren onderzoeksrapport blijkt dat zowel het vorige als het huidige Bestuurscollege afspraken niet nakomt. Twee keer is een deadline (1 oktober en 1 maart) gepasseerd zonder dat opvolging is gegeven aan eerdere aanbevelingen van de commissie om de persoonsgegevens van burgers afdoende te beschermen. Na het verlopen van de laatste deadline heeft de commissie het Bestuurscollege om uitleg gevraagd, maar een reactie is uitgebleven.

De commissie concludeert dat het eilandbestuur het recht van burgers op een adequate privacybescherming niet serieus neemt. Zij beraadt zich thans op de mogelijkheden om het Bestuurscollege dwang – inclusief sancties – op te leggen om de noodzakelijke maatregelen te nemen.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.