Bonaire

Minister De Jonge bij een eerder werkbezoek aan Statia.

Volkshuisvestingsfonds niet open voor BES-eilanden, toch 5 miljoen

Den Haag – Het Volkshuisvestingsfonds is té veel op Europees Nederland gericht om het ook voor Caribisch Nederland open te stellen. Maar om Bonaire, Sint Eustatius en Saba tegemoet te komen onttrekt minister van BZK Hugo de Jonge 5 miljoen aan de pot voor gemeenten om deze aan de eilanden beschikbaar te stellen.

De Bestuurscolleges van Bonaire en Sint Eustatius hebben eerder dit jaar aanspraak gemaakt op het Volkshuisvestingsfonds dat bedoeld is om gemeenten te stimuleren de particuliere woningvoorraad en daarmee de leefbaarheid en veiligheid in wijken te verbeteren.

“Maar de bestaande regeling leent zich in de huidige vorm formeel niet voor het verstrekken van bijdragen aan Caribisch Nederland. De beoordelingsmethodiek in het VHF is bovendien sterk gericht op de Nederlandse situatie (denk aan verduurzamingseisen, kengetallen, maar ook koppeling met woonvisies en woondeals). Daarnaast zal het niet eenvoudig zijn om een methodiek te ontwikkelen die recht doet aan de situatie op de BES-eilanden, en om een level playing field te creëren”, schrijft De Jonge aan de Tweede Kamer.

In zijn brief meldt de bewindsman dat hij het bedrag voor de vierde tranche van het VHF heeft verlaagd. “Het tranchebedrag bedraagt € 114 miljoen. Dat is iets lager dan de eerder aangekondigde € 119 miljoen. Dit komt omdat ik voornemens ben om € 5 miljoen beschikbaar te stellen voor de BES-eilanden (Bonaire, Sint-Eustatius en Saba) voor de aanpak aldaar van de particuliere woningvoorraad ter verbetering van de leefbaarheid en veiligheid. Het bedrag van € 5 miljoen zal op separate (nog uit te werken) wijze ter beschikking worden gesteld aan de BES-eilanden.”

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.