Aruba Curaco

Onderzoek: Toelage studenten Caribisch Nederland niet toereikend

Den Haag – De financiële bijdrage die studenten in Caribisch Nederland op grond van de Wet studiefinanciering BES ontvangen om in de kosten van levensonderhoud te voorzien – zogeheten normbedragen – is afhankelijk van het studieland niet voldoende.

Dat blijkt uit onderzoek dat Andersson Elffers Felix in opdracht van minister van Onderwijs Robbert Dijkgraaf heeft gedaan. Het bureau doet zeven aanbevelingen om de normbedragen toereikend te maken:

  1. Splits de categorie ander openbaar lichaam of CAS-land
  2. Overweeg een specifieke beurs voor uitwonende studenten beschikbaar te stellen binnen de categorie eigen openbaar lichaam. Als vanwege de uitvoerbaarheid gekozen wordt om deze beurs niet beschikbaar te stellen kan overwogen worden op andere manieren tegemoet te komen aan de behoeften van studenten die op eigen eiland blijven om te studeren.
  3. Overweeg een opstarttoelage voor de studenten die naar een andere plek binnen de regio verhuizen
  4. Herijk de normbedragen ten opzichte van de kosten van studenten
  5. Indexeer de normbedragen jaarlijks met de voor de bestemming relevante CPI
  6. Indexeer de normbedragen voor Overige Caribische Regio met de sterkst toenemende CPI van een andere bestemming
  7. Onderzoek periodiek of er grote wijzigingen in kosten zijn die niet gevangen worden in de CPI, zoals toename van het collegegeld of de introductie van buslijnen op Bonaire. Herzie dan de normbedragen

Voor Dijkgraaf zijn de aanbevelingen van de onderzoekers reden om op korte termijn een vergelijkend onderzoek te doen naar de WSF BES en de (Nederlandse) WSF 2000 in het kader van het beginsel van comply or explain.

Lees HIER het rapport van Andersson Elffers Felix

Lees HIER de reactie van minister Dijkgraaf

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.