Bonaire

Bonaire wil uitstel wet omdat burgerparticipatie “nog in de kinderschoenen staat”

Bonaire – Het Bestuurscollege heeft de Eerste Kamer gevraagd de behandeling van het wetsvoorstel ‘versterking participatie op decentraal niveau’ uit te stellen. Het betreft een wet die voor heel Nederland geldt, maar het eilandbestuur vindt dat er eerst ten behoeve van Bonaire een impactanalyse moet worden uitgevoerd.

Het wetsvoorstel staat voor 28 mei op de agenda. Het ligt niet voor de hand dat de Eerste Kamer het verzoek van Bonaire zal honoreren. Dat lijkt ook niet nodig, zo kan worden opgemaakt uit de reactie van minister van BZK Hugo de Jonge. Die laat weten dat de Eerste Kamer over de eigen agenda gaat, maar voegt eraan toe dat hij bereid is met alle decentrale overheden – dus ook het BC van Bonaire – te bespreken over ondersteunend beleid om tot een goede implementatie van de wet te komen.

Het wetsvoorstel is bedoeld om de participatie van burgers te versterken. Het Bestuurscollege vindt dat de Bonaire daar nog niet aan toe is. In het verzoek om uitstel wordt aangevoerd dat burgerparticipatie op het eiland nog “in de kinderschoenen staat.” Het Bestuurscollege heeft overigens nooit ruchtbaarheid aan het verzoek om uitstel gegeven. Dat het nu toch bekend wordt, komt omdat De Jonge een afschrift van zijn antwoord ook naar de Eerste Kamer heeft gestuurd.

Het wetsvoorstel (ook beschikbaar in Papiaments en Engels) breidt in de Gemeentewet, de Provinciewet, de Waterschapswet en de Wet openbare lichamen Bonaire, Saba en Sint Eustatius (WolBES) de reikwijdte uit van de inspraakverordening. Met deze inspraakverordening kunnen inwoners ook betrokken worden bij de uitvoering en evaluatie van beleid en niet, zoals tot nu toe alleen bij de voorbereiding daarvan. Hiermee wil de regering de burgerparticipatie versterken. Met dit voorstel komt er ook een uitdaagrecht. Het uitdaagrecht maakt het voor inwoners en maatschappelijk partijen mogelijk om gemeente te verzoeken om de uitvoering van een taak van de gemeente over te nemen. Al dan niet met het bijbehorende budget.

Lees HIER de brief van minister De Jonge aan het BC

Lees HIER alle achterliggende documenten

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.