Bonaire

Abraham liet Eilandsraad Bonaire niet-rechtsgeldig besluit nemen

Bonaire – Gedeputeerde van Financiën Clark Abraham (PDB) heeft de Eilandsraad cruciale informatie onthouden. Bovendien heeft hij zich niets aangetrokken van aanbevelingen van het College financieel toezicht. Hij heeft daarmee de Eilandsraad vorige maand een begrotingswijziging (BW) laten vaststellen die niet rechtsgeldig is, meldt staatssecretaris Van Huffelen per brief aan de raad.

Abraham nam in december het initiatief voor een eerste aanpassing van de onder de vorige coalitie tot stand gekomen begroting voor 2024. De concept-wijziging voldeed echter niet aan de wettelijke criteria, kreeg hij te horen van het Cft te horen, dat er een advies aan toevoegde hoe het ontwerp kon worden gerepareerd. Anders dan de gedeputeerde het Cft toegezegde, legde hij de begrotingswijziging zonder de aanbevelingen te hebben verwerkt toch ter besluitvorming voor aan de Eilandsraad. Die werd tijdens de besluitvormende vergadering van 9 april voorgespiegeld dat de begrotingswijziging slechts van “technische aard” was.

Van Huffelen verwijt Abraham dat hij zijn schriftelijk gedane belofte om eventuele afwijkingen van het Cft-advies toe te lichten en “nadrukkelijk” te motiveren niet is nagekomen. Bovendien, zo onderstreept de staatssecretaris, heeft de gedeputeerde ook nagelaten aan de Eilandsraad uit te leggen waarom hij geen rekening heeft gehouden met de bevindingen en aanbevelingen van het Cft. De Wet FinBES schrijft dat wel voor.

Pas na de vaststelling van de begrotingswijziging (BW) door de Eilandsraad, op 19 april 2024, ontvingen die en het Cft een reactie van het Bestuurscollege op het in de wind geslagen adviezen van het Cft. “De Eilandsraad heeft deze reactie dus niet kunnen betrekken bij de besluitvorming over de vaststelling van de eerste BW. Graag zie ik bij de volgende BW dat dit procesmatig beter verloopt en de Eilandsraad aan de voorkant wordt meegenomen”, aldus Van Huffelen.

Maar ook inhoudelijk rammelt Abrahams verweer: “Door gebrek aan toelichting in uw motivatie en verwijzing naar oudere stukken kan het Cft onttrekkingen niet toetsen. Volgens artikel 19 lid 2.b FinBES dient de begroting controleerbaar te zijn, daarnaast dienen onttrekkingen geen onaanvaardbare risico’s met zich mee te brengen. Doordat het Cft de onttrekkingen niet kan toetsen voldoet de begrotingswijziging niet aan de vereisten gesteld in de FinBES.”

Van Huffelen schrijft niet anders te kunnen dan haar goedkeuring aan de begrotingswijziging te onthouden. “Dit houdt in dat de begrotingswijziging niet rechtsgeldig wordt. Ik verzoek u zo spoedig mogelijk met een passende begrotingswijziging te komen en de aanbevelingen van het Cft op de OBW in acht te nemen zodat deze situatie zich niet herhaalt.” Opmerkelijk is dat interim-griffier Arjen de Wolff de Eilandsraad niet heeft gewaarschuwd dat de voorgestelde begrotingswijziging niet aan de wet voldeed.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.