saba

Burgemeester Bruls namens Veiligheidsberaad op Saba en Statia

Saba – Een delegatie van het Veiligheidsberaad van Nederlandse gemeenten heeft op Saba gesproken over het versterken van de samenwerking op het gebied van crisisbeheersing. De delegatie bestond uit burgemeester van Nijmegen Hubert Bruls in zijn rol als portefeuillehouder crisisbeheersing, secretaris Myriam Jacobs en adviseur Lucas van Horck.

Na een rondleiding over het eiland sprak de delegatie in het bestuurskantoor met gezaghebber Jonathan Johnson, eilandsecretaris Bram Streppel, hoofd Openbare Orde en Veiligheid Walle Bos en adviseur Crisisbeheer, Openbare Orde en Veiligheid Berry van de Ven.

Crisisbeheersing op Saba richt zich vooral op het voorbereiden op en omgaan met orkanen. Gesproken is over de ontwikkeling van een lokale crisisorganisatie en mogelijkheden voor het verbeteren van de samenwerking tussen de eilanden in de regio en het bevorderen van samenwerking met veiligheidsregio’s in Europees Nederland waarvan er 25 zijn die regionale samenwerking faciliteren bij het omgaan met crises en rampen.

Op Sint Eustatius sprak de delegatie met gezaghebber Alida Francis en crisismanager Andre Bennett en werd een kijkje genomen in het Emergency Operational Center.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.