Statia en Saba

Op de foto rechts van BES-gezant Edison Rijna gedeputeerde Arlene Spanner (Statia), directeur Malinda Hassel van het Saba Tourist Bureau, politiek adviseur van Statia Maldwyn Timber, Bianca Peters van het BES-gezantschap en tevens lid van het steering committee van Local2030 Islands Network en Celeste Conners, co-lead van het Local2030 Islands Network.

Statia en Saba sluiten zich aan bij Local2030 Islands Network

Honolulu – Sint Eustatius en Saba hebben zich aangesloten bij het Local2030 Islands Network, een wereldwijd platform van eilanden die samenwerking zoeken bij het realiseren van de Sustainable Development Goals (SDGs) van de Verenigde Naties.

Tijdens de driedaagse conferentie ‘Island Solutions for a Resilient Future’ op Hawaii maakte BES-gezant voor de EU en de VN Edison Rijna bekend dat Statia en Saba tot het netwerk zijn toegetreden. De afgelopen maanden is door teams van de eilanden intensief samengewerkt met het Gezantschap en het secretariaat van het netwerk om de toetreding mogelijk te maken. Bonaire, Aruba en Curaçao hebben zich al eerder aangesloten.

Directeur Arno Verhoeven van de Dutch Caribbean Nature Alliance (DCNA) wees er in zijn toespraak op “dat natuur vooral voor eilanden de allerbelangrijkste factor is voor vrijwel alle facetten van het leven. Welzijn, cultuur, levensomgeving en economie. Dus wanneer we de vele uitdagingen die voor ons liggen willen aanpakken is het vooral logisch dat we bij natuur beginnen. Dat vraagt om een holistisch aanpak waarbij we naar alles kijken, vooral naar de maatschappelijke uitdagingen. Nature Based Solutions komt dan aan de orde. Een verantwoorde omgang met onze natuurlijke bronnen die zowel mens als natuur dient.”

Verhoeven haalde het mangroveherstel en de herbossing van mangroven aan de zuidwest kust van Bonaire met als burgerinitiatief publieke ‘outplanting events’ voorbeeld. “De lessen die hieruit geleerd zijn, de expertise en zelfs capaciteit is betrekkelijk eenvoudig te delen met de andere eilanden, maar zijn van onschatbare waarde”, aldus de DCNA-directeur.

DCNA is onlangs met de ontwikkeling van het Restoration  of Key Habitats programma gestart. “Nature Based Solutions spelen hierin de centrale rol. Er zijn zo veel ad hoc projecten op elk eiland dat dit de samenwerking van onze partnerparken met elkaar niet effectief genoeg maakt. Door ons voor lange tijd te concenteren op zaken die we gemeenschappelijk hebben, kunnen we, gezien onze beperkte middelen en mogelijkheden, meer verschil en hopelijk meer impact maken”, aldus Verhoeven.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.