Appel op Tweede Kamer: Stem voor motie ‘ministersplaatsen’ voor Caribische studenten

OPEN BRIEF

Tijdens het debat op 15 april 2024 is er een motie ingediend voor het herintroduceren van de Ministersplaatsen. Tegelijkertijd werd ook gesproken over de impact van het afschaffen van de Ministersplaatsen sinds 2017 voor de studenten uit het Caribisch deel van het Koninkrijk. Dit is een kwestie die AMA nauw aan het hart ligt. AMA behartigt de belangen van (toekomstige) zorgprofessionals met affiniteit voor de eilanden binnen het Nederlandse Koninkrijk en zet zich onder andere in om de terugkeer van de Ministersplaatsen te bevorderen.

Er is een groeiende vraag naar zorgprofessionals op de eilanden met daartegenover een afname in de toegankelijkheid tot numerus fixus opleidingen voor studenten van Caribisch komaf. Met de huidige situatie zal de kloof tussen zorgvraag en aanbod verder uit elkaar groeien. Dit is een van de redenen waarom AMA pleit voor de herintroductie van de Ministersplaatsen.

In het onderzoek ‘Verkenning problematiek zorgopleidingen HBO/WO Caribische studenten’ van ResearchNed worden verschillende drempels beschreven die Caribische studenten tegenkomen in verschillende stadia van hun opleiding(en). De Ministersplaatsen zouden één van deze drempels kunnen verlagen, door de kans op toelating tot een (zorg)opleiding te vergroten voor de Caribische studenten. Hiermee hopen we ook op termijn de kwaliteit van de zorg op de eilanden te waarborgen en naar een hoger niveau te brengen.

AMA ondersteunt het streven naar continuïteit en kwaliteit van de zorg op de Caribische eilanden en is ervan overtuigd dat het herintroduceren van de Ministersplaatsen daar aan kan bijdragen. Samen met AMA ondersteunen de onderstaande belanghebbende partijen deze boodschap en roepen wij de Tweede Kamerleden op om voor de motie van Tweede Kamerlid Doğukan Ergin inzake herintroducering van de Ministersplaatsen te stemmen.

Hoogachtend,

Ook namens het AMA bestuur,

Jhuresy La Roche, voorzitter AMA

Mede namens,

Drs. Giovanni J.M. Frans, arts MBA-Health/voorzitter Dutch Caribbean Hospital Alliance (DCHA)/Raad van Bestuur Fundashon Mariadal Bonaire

Drs. Jacco E.M. Vroegop, secretaris DCHA/voorzitter Raad van Bestuur Horacio Oduber Hospitaal Aruba

Prof. dr. Ingemar S.J. Merkies, lid Bestuur DCHA/Chief Medical Officer/Neuroloog Curaçao Medical Center/Professor MUMC+

Dr. Felix A.C. Holiday, lid Bestuur DCHA/Medical Director/Algemeen Chirurg St. Maarten Medical Center

Dhr. Elger Jacobus, bestuurslid Curaçaose Huisartsen Vereniging (CHV)

Dhr. Bram Niessink, voorzitter Vereniging van Apotheek Eigenaren (VAE) – Curaçao

Dhr. Erik Janssen, directeur-bestuurder Mental Health Caribbean Bonaire

Dhr. Carlson Manuel, Gevolmachtigde Minister van Curaçao

Dr. Joaquin van Trigt, voorzitter Huisartsenvereniging Aruba (HAVA)

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.