Bonaire

Prijscontroles op Bonaire.

Den Haag monitort effecten verhoging minimumloon BES

Den Haag – Als de verhoging van het wettelijk minimumloon ongewenste effecten heeft, komen er aanvullende maatregelen, probeerde staatssecretaris Van Huffelen de Tweede Kamercommissie voor Koninkrijksrelaties gerust te stellen tijdens het debat dinsdagavond over BES-dossiers.

Bij leden van de commissie bestaan zorgen over de gevolgen voor met name kleine werkgevers. Van de compensatie voor de hogere loonkosten in de vorm van een verlaging van de werkgeverspremies lijken vooral grotere bedrijven te profiteren, terwijl kleine ondernemingen hun winst zien verdampen. Een andere zorg is dat ondernemers hun prijzen verhogen waardoor het effect van de verhoging van het minimumloon en uitkeringen ten dele teniet wordt gedaan.

Van Huffelen verklaarde dat zij en minister van Armoedebeleid Schouten de ontwikkelingen “monitoren” en maatregelen zullen treffen als dat nodig mocht zijn. De staatssecretaris wilde daar niet verder op ingaan vooruitlopend op het commissiedebat in mei over de introductie van het sociaal minimum in Caribisch Nederland en het onderliggende rapport van de commissie Thodé.

In december kondigde het Bestuurscollege van Bonaire aan prijscontroles in te voeren, maar over de toegezegde analyse is nooit meer iets vernomen. Intussen heeft consumentenorganisatie Unkobon alarm geslagen over supermarkten die onredelijke prijsverhogingen hebben doorgevoerd.

Kijk en luister HIER het gehele commissiedebat terug

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.