Bonaire

Cft: Bonaire ontvangt eerder te veel dan te weinig uit Den Haag

Bonaire – Ontvangt Bonaire niet eerder te veel financiële steun uit Den Haag dan te weinig? Het College financieel toezicht plaatst in elk geval vraagtekens bij de uitkomst van het onderzoek van IdeeVersa naar de vraag of de jaarlijkse vrije uitkering voldoende is voor de uitvoering van de eilandelijke taken in Caribisch Nederland.

De onderzoekers hebben geconcludeerd dat de bijdrage aan Bonaire “significant” omhoog moet, terwijl die aan Sint Eustatius en Saba wel volstaat. “Dit herkent het Cft niet. Uit de uitvoeringsrapportages en de jaarrekeningen blijkt dat Bonaire jaar na jaar overschotten realiseert, en niet alle beschikbare middelen besteedt. Sint Eustatius en Saba daarentegen hebben moeite om tot een sluitende begroting te komen, en met name Saba heeft een kwetsbare liquiditeitspositie”, aldus het Cft in een brief aan staatssecretaris Van Huffelen.

Bonaire klaagt juist al sinds 2012 dat de vrije uitkering te laag is. Het in november aangetreden Bestuurscollege wil echter eerst overleg over de huidige verdeling tussen rijkstaken en eilandelijke taken. Dat het eiland jaar in jaar uit miljoenen overhoudt, is het gevolg van de optelsom van geringe bestuurlijke besluitvaardigheid en beperkte ambtelijke uitvoeringskracht.

Lees HIER de brief van het Cft

Lees HIER de reactie van Bonaire

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.