Fotograaf: Giovanni Jonis

Oud Kamerlid Jorien Wuite benoemd tot kroonlid SER

Den Haag – Oud Tweede Kamerlid Jorien Wuite is benoemd tot kroonlid van de Sociaal-Economische Raad (SER). De Ministerraad stemde donderdag op voorstel van minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in met haar voordracht.

Wuite (1964) was van 31 maart 2021 tot 6 december 2023 als Kamerlid voor D66 een warm pleitbezorger van betere relaties en samenwerking in het Koninkrijk. Daarvoor was zij onder meer gevolmachtigde minister voor Sint Maarten en minister van Onderwijs op Sint Maarten. Haar benoeming tot kroonlid van de SER gaat in op 1 april en is voor de duur van twee jaar.

De SER is een adviesorgaan dat de regering en het parlement adviseert over sociaaleconomische vraagstukken zoals arbeidsmarkt, pensioenen en onderwijs. De raad bestaat voor tweederde uit vertegenwoordigers van werkgevers- en werknemersorganisaties en voor een derde uit door de Kroon benoemde leden. Kroonleden functioneren vanuit hun deskundigheid als bruggenbouwers tussen werkgevers- en werknemersleden.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.