Commissievoorzitter Gea van Craaikamp

Evaluatiecommissie Rijkswet financieel toezicht benoemd

Den Haag – De Rijksministerraad heeft ingestemd met de benoeming van mr. G.E.A. van Craaikamp (voorzitter), drs. H. Etnel en drs. K. van Nieuwamerongen in de Evaluatiecommissie 2024 voor de Rijkswet financieel toezicht (Rft) Curaçao en Sint Maarten.

De Rft is ingegaan bij de staatkundige vernieuwing van de voormalige Nederlandse Antillen in 2010. In de Rft zijn begrotingsnormen opgenomen die moeten bijdragen aan gezonde overheidsfinanciën van de Landen Curaçao en Sint Maarten. In de Rft is opgenomen dat er vanaf 2015, om de drie jaar een Evaluatiecommissie moet worden benoemd. De belangrijkste taak van deze Evaluatiecommissie is om de Rijksministerraad te adviseren over het voorzetten, beperken of beëindigen van het financieel toezicht.

De Evaluatiecommissie bestaat uit vier onafhankelijke leden. De voorzitter wordt gezamenlijk voorgedragen door de drie landen en daarnaast draagt elk land één lid voor. De evaluatiecommissie start 10 april 2024 en brengt na uiterlijk drie maanden advies uit aan de Rijksministerraad.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.