Bonaire

Collegelid Marjolein Swaanenburg-Van Roosmalen

VN-verdrag handicap snel invoeren in Caribisch Nederland

Bonaire – Het College voor de Rechten van de Mens juicht het toe dat het kabinet vooruitlopend op wetgeving stappen neemt om de positie van inwoners van Caribisch Nederland met een beperking te verbeteren. Dat blijkt uit een publicatie op de website van het College:

Mensen met een beperking in Caribisch Nederland kunnen nog niet volledig deelnemen aan de samenleving. Zij ervaren veel drempels in hun leven, bijvoorbeeld bij het reizen, deelnemen aan het openbare leven, volgen van onderwijs en het vinden en behouden van werk. Ratificatie van het VN-verdrag handicap voor Caribisch Nederland is nodig zodat mensen met een beperking daar, net als ieder ander, kunnen leven. 

Het VN-verdrag handicap is in 2016 door Nederland geratificeerd, maar alleen voor Europees Nederland. Het verdrag geldt daarom nu nog niet voor Caribisch Nederland (Bonaire, Sint Eustatius en Saba). Al jaren dringt het College bij de overheid aan dat het verdrag ook voor dit deel van Nederland gaat gelden. Er hoort namelijk geen verschil te zijn in de gelding van een verdrag in verschillende gebieden van één land.

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft een belangrijke rol als het gaat om de implementatie van het verdrag in Caribisch Nederland. De Nederlandse Staat heeft het voornemen om het verdrag voor de drie eilanden te ratificeren. Het College vindt het positief dat de Nederlandse Staat de urgentie erkent en dat vooruitlopend op de ratificatie al gestart wordt met het maken van een beleidsprogramma voor de drie eilanden, lijkend op het beleidsprogramma ‘Doe onbeperkt’ mee in Europees Nederland. 

In het kader van het beleidsprogramma voor Caribisch Nederland organiseerde de afdeling Zorg en Jeugd Caribisch Nederland van VWS op 3 november 2023 een symposium op Bonaire. Dit symposium stond in het teken van bewustwording en het uitwisselen van kennis en ervaring voor het ontwikkelen van dit beleidsprogramma. Het College was uitgenodigd om tijdens dit congres een bijdrage te leveren over het VN-verdrag handicap en wat dit nu en in de toekomst betekent voor de eilanden. Een van de sprekers was Collegelid Marjolein Swaanenburg-Van Roosmalen.

Het College heeft na afloop van het symposium diverse werkbezoeken afgelegd op Bonaire. Hierdoor heeft het College een goede indruk gekregen van de huidige situatie van (de rechten van) mensen met een beperking op Bonaire en een eerste indruk van de situatie op Sint Eustatius en Saba. Zo bereidt het College zich voor om de uitvoering van het verdrag op de eilanden te monitoren.

De komende jaren zal het College zich blijvend inzetten voor het aanjagen van het ratificeren van het VN-verdrag handicap voor Caribisch Nederland en op het informeren van mensen in Caribisch Nederland over de rechten van mensen met een beperking volgens het verdrag. Daarnaast zal vanaf 2025 de Wet gelijke behandeling handicap en chronisch ziekte ook van toepassing zijn in Caribisch Nederland. Dat betekent dat inwoners (met een beperking) van Caribisch Nederland vanaf dan ook een verzoek om een oordeel kunnen indienen bij het College.

Lees HIER de speech van Collegelid Marjolein Swaanenburg-Van Roosmalen

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.