Curacao

Vanaf 1 april burgerservicenummer voor Caribische Studenten

Den Haag – Vanaf 1 april 2024 krijgen studenten uit het Caribisch gebied die in Nederland gaan studeren, een burgerservicenummer (BSN) als zij studiefinanciering aanvragen. Hierdoor kunnen ze voor vertrek naar Nederland alvast een aantal zaken regelen voor hun studie. Nationale ombudsman Reinier van Zutphen heeft de afgelopen jaren bij herhaling aangedrongen op het beschikbaar stellen van het BSN aan Caribische studenten.

Tot nu toe is het voor studenten uit Bonaire, Saba, Sint Eustatius, Aruba, Curaçao of Sint Maarten pas mogelijk om een BSN aan te vragen wanneer ze zich na aankomst in Nederland inschrijven bij een gemeente. Hierdoor kunnen ze veel zaken pas regelen als ze in Nederland zijn. Om dit knelpunt weg te nemen, heeft de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) in samenwerking met het ministerie van Onderwijs (OCW), het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) ervoor gezorgd dat Caribische studenten eerder een BSN krijgen.

Bij alle aanvragen voor studiefinanciering vanuit het Caribisch gebied die vóór en na 1 april zijn ingediend voor studiejaar 2024-2025, geeft DUO de gegevens van de student door aan de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG). Zodra RvIG de gegevens heeft verwerkt, stuurt RvIG een brief met het BSN aan de student. Omdat post naar het Caribisch gebied soms tot 6 weken onderweg is, kan de student het BSN ook alvast telefonisch opvragen bij DUO. Wat overigens ongewijzigd blijft, is dat Caribische studenten zich na aankomst in Nederland nog steeds binnen vijf dagen moeten inschrijven bij de gemeente waar zij gaan wonen.

Met het BSN kunnen studenten voor vertrek naar Nederland alvast een DigiD aanvragen, waarmee ze kunnen inloggen op websites van de Nederlandse overheid. Zo kunnen studenten bijvoorbeeld inloggen op Mijn DUO en de hoogte van hun studiefinanciering bekijken, wijzigingen doorgeven en persoonlijke berichten ontvangen. Ook kunnen studenten bij sommige gemeenten alvast een afspraak maken voor inschrijving in de gemeente waar zij gaan wonen.

In de periode van 2 tot en met 26 april zijn medewerkers van DUO op alle Caribische eilanden om voorlichting te geven over studiefinanciering aan aankomende studenten en hun ouders. Tijdens deze bijeenkomsten wordt ook uitleg over het BSN gegeven en andere zaken die studenten moeten regelen voor hun studie in Nederland. Daarnaast opent DUO op elk van deze eilanden een tijdelijk servicekantoor, waar studenten langs kunnen gaan met vragen. Ook kunnen oud-studenten hier langsgaan met vragen over de terugbetaling van hun studieschuld als ze die hebben.

Het is de bedoeling dat volgend jaar alle 29.000 inwoners van Bonaire, Sint Eustatius en Saba een BSN krijgen. Het wetsvoorstel daartoe gaat medio dit jaar naar de Tweede Kamer.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.