Bonaire

Raad van State adviseert positief over naamswijziging nazaten tot slaaf gemaakten

Den Haag – De Afdeling advisering van de Raad van State heeft advies uitgebracht over het besluit dat het mogelijk maakt voor nazaten van tot slaaf gemaakten om de geslachtsnaam te wijzigen. Het besluit regelt ook de tijdelijke bekostiging daarvan. Het advies is vandaag gepubliceerd op de website van de Raad van State.

Het ontwerpbesluit is één van de acties die de regering neemt om kennis en bewustwording over het slavernijverleden te creëren en bij te dragen aan de verwerking en een beter begrip ervan. In het koloniale verleden kregen tot slaaf gemaakten vaak een achternaam opgelegd. Met dit besluit mogen meerderjarigen die zo’n achternaam hebben, zonder kosten (voor de leges) hun naam laten veranderen. Zij hoeven hiervoor alleen te verklaren dat zij een nazaat zijn van een tot slaaf gemaakte.

De Afdeling advisering onderschrijft het belang van de door de regering gemaakte excuses voor het koloniale slavernijverleden en de daarbij voorgenomen maatregel om geslachtsnaamwijziging voor nazaten van tot slaaf gemaakten mogelijk te maken. De regering stelt voor om geslachtsnaamswijziging voor nazaten van tot slaaf gemaakten in principe vijf jaar gratis te maken. De Afdeling advisering raadt aan om vooraf duidelijk te maken onder welke voorwaarden de bekostiging van deze regeling veranderd of stopgezet kan worden. Zij adviseert daarbij om de bekostiging alleen te veranderen of stop te zetten als er sprake is van zwaarwegende criteria, zoals grootschalig misbruik.

Verder vraagt de Afdeling advisering in het advies aandacht voor een spoedige inwerkingtreding in Caribisch Nederland (Bonaire, Sint Eustatius en Saba). Daar geldt de regeling ook, maar treedt die in fases in werking vanwege uitvoeringsproblemen. De Afdeling adviseert om in de toelichting bij het besluit duidelijk de intentie op te nemen om dit besluit ook zo snel mogelijk in het Caribische deel van Nederland te laten gelden en de praktische bezwaren weg te nemen.

Ten slotte is het veranderen van de achternaam niet alleen een administratieve handeling, maar kan die ook sociale en psychologische gevolgen hebben. De Afdeling advisering raadt de regering aan om samen met betrokken organisaties en gemeenten begeleiding en ondersteuning aan te bieden.

Lees HIER het hele advies van de Raad van State

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.