Bonaire

Eilandbestuur Saba voelt zich beduveld door Bonaires griffier De Wolff

Saba/Bonaire – Het eilandbestuur van Saba voelt zich geflest door Arjen de Wolff, de huidige interim-griffier van Bonaire. Die heeft zich laten betalen voor werk dat hij nooit heeft geleverd, zo bevestigt het openbaar lichaam in reactie op vragen van DossierKoninkrijksrelaties. De bijzondere gemeente zou voor enkele tienduizenden dollars zijn benadeeld.

In mei 2022 heeft het openbaar lichaam Saba De Wolff (op dat moment op Bonaire de belangrijkste adviseur van oppositieleider Clark Abraham) vanwege zijn veronderstelde juridische kennis en politieke ervaring ingehuurd om de griffie en de Eilandsraad te ondersteunen bij de wederopbouw van de ambtelijke organisatie. Er werd een overeenkomst aangegaan voor een jaar met de mogelijkheid tot verlenging. Volgens ingewijden was er met de opdracht een bedrag gemoeid van rond de 100.000 dollar.

Groeiende twijfel

De Wolff – werkloos na voor de zoveelste keer ergens de laan uit te zijn gestuurd – ging aan de slag, maar al gauw ontstonden er twijfels over zijn inzet en de kwaliteit van zijn werk. Hij werd daarop aangesproken, maar omdat verbetering uitbleef, kwam de Eilandsraad unaniem tot de definitieve conclusie dat de inhuurkracht niet in staat moest worden geacht het afgesproken werk naar behoren uit te voeren.   

In het daaropvolgende informele gesprek met de toenmalig plaatsvervangend griffier van Saba over het beëindigen van de samenwerking, is De Wolff verzocht een deel van de in zijn geheel vooruitbetaalde opdracht terug te storten. Die stelde zich echter op het standpunt dat “er geen grond was voor het terugvorderen van een deel van de betaling” en weigerde ook maar een cent terug te betalen.

Vrees voor gedoe

De Eilandsraad nam vervolgens het besluit de samenwerking met onmiddellijke ingang te beëindigen. Ook al betrof het publiek geld (De Wolff is betaald vanuit het budget van de Eilandsraad) werd ervan afgezien een invorderingsprocedure te beginnen, omdat die naar men vreesde met “veel gedoe” gepaard zou gaan. Volgens onofficiële berichten zou Saba er voor zo’n 40.000 dollar bij zijn ingeschoten.

In het kader van hoor en wederhoor heeft de redactie De Wolff uitgenodigd zijn lezing te geven van de door Saba aangevoerde argumenten voor het verbreken van de samenwerking en zijn weigering het te veel geïncasseerde bedrag te retourneren. De hem op donderdag 7 maart per email voorgelegde vragen heeft hij tot nu toe onbeantwoord gelaten.

Salarisverhoging

Niet lang na de breuk met Saba is De Wolff in mei 2023 op aandringen van PDB-leider en persoonlijk vriend Abraham aangesteld als interim-eilandgriffier op Bonaire. Binnen de PDB was men op de hoogte van de op het zustereiland geleverde wanprestatie. Bovendien was algemeen bekend dat De Wolff een spoor van ontevreden werkgevers/opdrachtgevers had achtergelaten waaronder recentelijk STINAPA en de Nationale Bibliotheek van Curaçao. In oktober stemde de Eilandsraad in met het verzoek van de Wolff hem een salarisverhoging van zo’n 9.000 dollar toe te kennen.

Op Saba heeft men het helemaal gehad met De Wolff. Dat werd vorige week duidelijk tijdens de werkconferentie in Nederland waar de Eilandsraden van de BES-eilanden met staatssecretaris Van Huffelen overlegden over de herziening van de WolBES en FinBES. De delegatie van Saba deed zichtbaar haar best zo ver mogelijk uit de buurt te blijven van De Wolff. Druppel die de emmer heeft doen overlopen is de bewering onlangs in een uitzending van een Bonairiaans radiostation dat Saba een “inteeltprobleem” heeft.

Nieuwe baan

Voor de Eilandsraad van Bonaire was dat reden schriftelijk excuses te maken aan de diep beledigde bevolking van Saba, maar consequenties voor de positie van de interim-griffier werden er niet aan verbonden. De Wolff is overigens door gedeputeerde Abraham aangezocht om per 1 mei senior strategisch adviseur van het Bestuurscollege te worden.

Onderonsje tijdens een vergadering van de Eilandsraad tussen interim-griffier Arjen de Wolff, PDB-leider Clark Abraham en waarnemend gezaghebber Nolly Oleana.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.