Aruba

COLUMN – Bericht uit Aruba

In de zondagse estafette-rubriek ‘Bericht uit…’ belichten columnisten uit de Caribische delen van het Koninkrijk bij toerbeurt de kanten van hun eiland waarvan zij vinden dat die de aandacht van alle koninkrijksburgers verdienen. Vandaag komt het bericht uit Aruba.

Kracht van de vrouw

Door Larissa de Cuba

Vrijdag was het de internationale dag van de vrouw. Ook hier op Aruba is er aandacht aan besteed, zowel vanuit de overheid als de privésector, met daarnaast de bekende commerciële beweging.

De gedachte om extra aandacht te geven aan de vrouw, haar rol binnen de maatschappij en de (positieve) veranderingen gedurende de jaren is te waarderen, maar moet die aandacht er niet vaker zijn? We zijn geneigd om eenmalig veel aandacht aan iets te besteden en het daarna te laten verwateren, tot het volgende te vieren moment. Dit zet je toch even aan het nadenken.

De rol van de vrouw is dagelijks zichtbaar en zeker niet te onderschatten. Vrouwen zijn krachtig, vrouwen zijn sterk, vrouwen zijn weerbaar, vrouwen zijn zorgzaam en nog zo veel meer. Zij zijn dagelijks druk bezig met het combineren van gezinsverplichtingen met hun eigen carrière. Maar waaruit bestaat die kracht en hoe komt die tot uiting?

Ik zou zeggen dat de kracht van de vrouw vanuit de oorsprong wordt aangedreven door een oerinstinct. In de loop der jaren zie je daarnaast een evolutie waarbij vrouwen meer voor zichzelf opkwamen en meer rechten hebben verworven. Deze zelfstandigheid werkt onder andere door op de arbeidsmarkt, waar vrouwen ook in topposities aanwezig zijn. De bijdrage van de vrouw op professioneel gebied heeft zeker zijn waarde en zou niet meer weg te denken moeten zijn.

Zo heeft bijvoorbeeld de rol van de vrouw bij het nemen van besluiten zijn impact. Door de kracht van de vrouw samen te voegen met die van de man zie je dat besluiten vaak zorgvuldiger worden afgewogen. Zij hebben elk hun sterke punten en eigen manier van denken en reageren. Vrouwen zorgen vaak voor de balans, zijn minder impulsief en zullen ook rekening houden met meer ‘zachte’ belangen. Hier zie je het zorginstinct terugkomen. Deze evolutie is belangrijk en zal de wereld alleen maar ten goede komen.

Gelukkig kan ik zeggen dat er ook op Aruba veel vrouwen in topposities aanwezig zijn, wij zijn gezegend dat de mogelijkheden openstaan. Wij kunnen opstaan voor onszelf en laten ons niet onder druk zetten. De geschiedenis laat zien wat er met daadkracht bereikt is en wij moeten streven naar een toekomst met meer weerbare vrouwen om zo de balans te houden.  

Een woord van waardering is zeker op zijn plaats. Neem ook een moment om te kijken binnen je eigen kring. Je zult verbaasd zijn hoeveel inspirerende vrouwen er zich dagelijks rond ons heen bevinden en de impact die ze hebben. Je kunt denken aan oma’s, moeders, kinderen, zussen, tantes, nichten, vriendinnen, collega’s en nog vele meer. Leer van ieder het beste en blijf zelf ook inspireren. Denk aan de nieuwe generatie en wat ervoor nodig is om te waarborgen dat behaalde successen ook in de toekomst hun rol blijven spelen. En doe dit niet eenmaal per jaar, maar zo vaak mogelijk, desnoods iedere dag. Door er beweging in te houden, waarborgen wij samen de dag van morgen.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.