Sint Eustatius

Ministerraad bevestigt: Alida Francis gezaghebber Sint Eustatius

Den Haag – De ministerraad heeft vandaag op voorstel van staatssecretaris Van Huffelen ingestemd met de benoeming per 1 september van huidig regeringscommissaris Alida Francis tot gezaghebber van Sint Eustatius.

Dat haar benoeming aanstaande was, meldde DossierKoninkrijksrelaties dinsdag. Dat nieuws viel de Statiaanse delegatie (die op dat moment deelnam aan de werkconferentie over de WolBES) rauw op het dak. De gedeputeerden en eilandsraadsleden verzochten onmiddellijk de vergadering te schorsen, waarna zij zich terugtrokken voor onderling beraad.

Boosheid en teleurstelling streden om voorrang omdat de vertrouwenscommissie een sterke voorkeur had uitgesproken voor een andere kandidaat. Wettelijk heeft de staatssecretaris, overigens anders dan bij gemeenten, het recht de voorkeur van de Eilandsraad naast zich neer te leggen. De delegatie is vandaag – na afloop van de ministerraad door Van Huffelen officieel geïnformeerd over haar besluit.

De keuze voor Francis is niet zonder risico. De relatie met de Eilandsraad heeft, na bemiddeling door de oud-premiers Maria Liberia-Peters en Suzy Camelia Römer, nog het meeste weg van een gewapende vrede.

De benoeming gaat in op de datum waarop het Koninklijk Besluit fase 3.0 van de Wet herstel voorzieningen Sint Eustatius in werking treedt. Op deze dag wordt tegelijkertijd de bestuurlijke ingreep op Sint Eustatius beëindigd. De benoeming van de gezaghebber markeert de definitieve terugkeer naar de democratie op het eiland, sinds de ingreep in 2018. Dit betekent dat Sint Eustatius vanaf dat moment zelf verantwoordelijk wordt voor het uitvoeren van haar bestuurlijke taken. De (waarnemend) Rijksvertegenwoordiger zal daarnaast nog een aantal aanvullende bevoegdheden hebben tot aan het vervallen van de Wet per 1 september 2024.

Alida Francis is geboren op Sint Eustatius (1965). Zij haalde haar havodiploma aan het Colegio Arubano en studeerde journalistiek aan de Hogeschool Utrecht. Haar loopbaan begon in 1989 als omroepjournalist in Sint Maarten. Een jaar later stapte zij over naar de overheid, waar zij op het kabinet van de gezaghebber van Sint Maarten aan de slag ging als specialist protocol en public relations. Tussen 1992 en 2010 was zij directeur van de Sint Eustatius Tourism Development Foundation. Daarna trad ze in dienst van de Rijksdienst Caribisch Nederland als waarnemend hoofd communicatie. Op 15 februari 2020 werd Francis op Statia waarnemend regeringscommissaris op Sint Eustatius. Op 22 juni 2021 volgde ze regeringscommissaris Marnix van Rij op.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.