Sint Eustatius

Lekken naam gezaghebber Statia gemeld bij Rijksrecherche

Den Haag – Staatssecretaris Van Huffelen (Koninkrijksrelaties) heeft waarnemend Rijksvertegenwoordiger Jan Helmond gevraagd bij de Rijksrecherche melding te doen vanwege “mogelijk lekken van vertrouwelijke informatie”, bevestigt haar woordvoerder.

Aanleiding is het bericht dat dinsdag onder meer op deze site werd gepubliceerd dat de ministerraad vandaag huidig regeringscommissaris Alida Francis zou benoemen tot gezaghebber van Sint Eustatius. Allen die bij een dergelijk benoemingsproces betrokken zijn, hebben een wettelijk vastgelegde geheimhoudingsplicht. Dat geldt – op basis van de WolBES – ook voor de leden van de vertrouwenscommissie van de Eilandsraden in Caribisch Nederland.

Het schenden van de vertrouwelijkheid wordt beschouwd als een misdrijf, vermeldt het Wetboek van Strafrecht BES. Artikel 285 zegt over de strafmaat: “Hij die opzettelijk eenig geheim, hetwelk hij, uit hoofde van zijn hetzij tegenwoordig hetzij vroeger ambt of beroep, verplicht is te bewaren, bekend maakt, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden of geldboete van de tweede categorie.”

Dat is aanzienlijk milder dan in Europees Nederland, waar het lekken van de naam van kandidaat-burgemeesters geregeld voorkomt. Onderzoeken van de Rijksrecherche leiden zelden naar een verdachte en als dat wel gebeurt, beperken rechters zich meestal tot het opleggen van een taakstraf.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.