Aruba

Premier Wever-Croes bij een eerder bezoek aan de Eerste Kamer.

Premier Aruba geeft lobby voor lagere rente niet op

Den Haag – Aruba’s minister-president Evelyn Wever-Croes geeft niet op: vandaag ging ze voor de tweede keer in korte tijd in gesprek met de Eerste Kamercommissie voor Koninkrijksrelaties. Zij herhaalde haar verzoek aan de senatoren bij staatssecretaris Van Huffelen aan te dringen op verlaging van de rente die Aruba moet betalen over de coronalening.

Nederland rekent 6,9% rente over een bedrag van 915 miljoen gulden. Van Huffelen is bereid de rente te verlagen zodra de Arubaanse regering instemt het financieel toezicht per rijkswet te regelen en deze verder – naar 3,4% – te verlagen na het van kracht worden van de rijkswet. Over de gehele looptijd gerekend scheelt dat Aruba 315 miljoen gulden. Wever-Croes heeft destijds gezegd achter de rijkswet te staan, maar kwam daar later op terug.

Het eerdere gesprek in november van de premier met de commissieleden leidde ertoe dat die twee series indringende vragen aan Van Huffelen hebben gesteld, maar die heeft geen duimbreed toegegeven. Voor Wever-Croes reden om opnieuw bij de Eerste Kamer te lobbyen. De commissie zal in een volgende vergadering bepalen of het achter gesloten deuren gevoerde gesprek aanleiding is voor het indienen van vervolgvragen.

Rian Vogels (VVD) betwijfelt of dat zinvol is. “We hebben al heel veel vragen gesteld die uit en te na zijn beantwoord. De staatssecretaris heeft een positieve grondhouding, maar is met handen en voeten gebonden aan moties van de Tweede Kamer.” Eddy Hartog (Volt): “We komen niet verder met de staatssecretaris. Mijn grootste probleem is dat we de verhoudingen aan het verzuren zijn waardoor er geen oplossing meer mogelijk is.”

Wever-Croes heeft vandaag – eveneens achter gesloten deuren – ook een gesprek met de Tweede Kamercommissie voor Koninkrijksrelaties. Eerder deze week heeft zij met Van Huffelen gesproken.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.