Curacao

Curaçao koerst af op beter resultaat over 2023

Curaçao – Een overschot over 2023 van 40 tot 60 miljoen gulden ligt voor Curaçao binnen handbereik, aldus het College financieel toezicht. Het kabinet Pisas gaat volgens de meest recente prognose uit van 36 miljoen.

Het Cft maakt wel het voorbehoud dat de stand van de verplichtingen correct is en Curaçao geen nagekomen lasten hoeft te verwerken, zoals in voorgaande jaren wel het geval was. Een punt van zorg voor het Cft zijn de bij de begroting achterblijvende investeringen.

“Tot en met het vierde kwartaal realiseert Curaçao ANG 35 miljoen aan investeringen, terwijl de nog uitstaande verplichtingen eveneens ANG 35 miljoen bedragen. Het Cft wijst al geruime tijd op de noodzaak het investeringsniveau structureel te verhogen en verzoekt Curaçao daartoe passende maatregelen te nemen”, aldus het Cft in reactie op de uitvoeringsrapportage over het 4e kwartaal.

Lees HIER de brief van het Cft

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.