Bonaire

Het bewijs dat Abraham deel uitmaakte van de delegatie die naar eigen zeggen op 27 juni 2022 een "open gesprek" met staatssecretaris Van Huffelen had over de WolBES.

Abraham: Rammelend geheugen of bewust loopje met de waarheid?

Bonaire – Heeft gedeputeerde Clark Abraham een slecht functionerend geheugen of neemt hij het opzettelijk niet zo nauw met de waarheid? Die vraag dringt zich op nu uit raadpleging van de archieven blijkt dat de leider van de coalitie op Bonaire staatssecretaris van Koninkrijksrelaties Alexandra van Huffelen ten onrechte publiekelijk voor jokkebrok uitmaakt.

Abraham verwijt de bewindsvrouw met regelmaat het Bestuurscollege en de Eilandsraad te hebben gepasseerd bij het wijzigen van de WolBES, de wet waarin de bestuurlijke verhoudingen tussen Rijk en openbare lichamen wordt geregeld en benadrukte dat nog eens deze week in een krantenartikel.

Werkagenda

Maandag jl. gaf Van Huffelen de Tweede Kamer inzicht in haar werkagenda. Daaruit blijkt dat zij de afgelopen jaren – met vermelding van datum en locatie – wel degelijk vaker met gedeputeerden en eilandsraden van de BES-eilanden heeft overlegd over de voorgenomen aanpassing van de WolBES. Bovendien werd duidelijk dat Bonaire, net als Sint Eustatius en Saba, herhaaldelijk is uitgenodigd om inbreng te leveren.

Niettemin sprak Abraham een etmaal later (dinsdag) tegenover de Nederlandse krant NRC opnieuw en met grote stelligheid tegen dat er ooit op bestuurlijk niveau over de WolBES is gesproken. “De eilanden kregen voorstellen uit Den Haag. Niemand vroeg: wat vinden jullie er van?” citeerde de krant, het publiek in verwarring achterlatend wie de waarheid spreekt. Het antwoord op die vraag blijkt het digitale archief op de website van het openbaar lichaam Bonaire te geven.

Werkbezoek

“Afgelopen week, van 27 juni tot en met 1 juli 2022, heeft de Eilandsraad een werkbezoek gebracht aan Nederland”, staat te lezen in een op 7 juli 2022 door de afdeling Communicatie van het OLB naar de media verstuurd persbericht. Aanleiding voor de reis (toen nog in de economyclass) was het jaarcongres van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

“Naast het VNG-congres had de Eilandsraad diverse afspraken. Een daarvan was het open gesprek met staatssecretaris van Koninkrijksrelaties en Digitalisering, mevrouw Van Huffelen, waarbij verschillende onderwerpen aan bod kwamen waaronder wijzigingen WolBES, (achterstallige) infrastructuur op het eiland en de stijgende energieprijzen op Bonaire”, aldus het persbericht.

Wensen

De Eilandsraad liet in het persbericht ook nog optekenen na het gesprek met Van Huffelen “een technische briefing te hebben gekregen van ambtenaren van BZK inzake de herziening van WolBES en FinBES waarbij stil is gestaan bij de voorlopige wijzigingsvoorstellen en de wensen vanuit de Eilandsraad als volksvertegenwoordiger.” Uit de bij het persbericht gevoegde foto blijkt dat ook toenmalig Eilandsraadslid Abraham deel uitmaakte van de delegatie.

In het kader van hoor en wederhoor heeft de redactie Abraham de vraag voorgelegd hoe zijn verwijten aan het adres van staatssecretaris Van Huffelen te rijmen zijn met het persbericht. Een reactie is vooralsnog uitgebleven.

Screenshot van de website van het openbaar lichaam Bonaire:

Uit het programma van het werkbezoek:

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.