Bonaire

Jacques Heide (midden), Rianda Sacré en Caryl Els op de dag, vandaag precies een jaar geleden, dat zij als lid van de Rekenkamer Bonaire werden geïnstalleerd.

Rekenkamer Bonaire klaar om Eilandsraad te dienen

Kralendijk – De Eilandsraad op Bonaire heeft aan meer ambtelijke ondersteuning behoefte dan de eigen griffie kan leveren. Dat voeren partijen in de Eilandsraad aan in een poging het besluit te rechtvaardigen dat zij hun fractievergoeding met een kleine half miljoen dollar hebben verhoogd. Het lijkt een gelegenheidsargument, want de ondersteuning die er wél is, wordt niet door de Eilandsraad benut.

“Niet één keer”, luidt het heldere antwoord van voorzitter Jacques Heide van de Rekenkamer Bonaire op de vraag hoe vaak de Eilandsraad een verzoek tot onderzoek heeft ingediend. Heide en zijn collega’s Rianda Sacré en Caryl Els werden vandaag precies een jaar ten overstaan van de Eilandsraad geïnstalleerd.

Onafhankelijk

De Rekenkamer staat ten dienste van de Eilandsraad, maar opereert volledig onafhankelijk. Taak is te onderzoeken of het door het eilandbestuur gevoerde beleid doelmatig, doeltreffend, rechtmatig en transparant is. “Doel van ons werk is de kwaliteit van het bestuur te verbeteren. We onderzoeken, constateren en doen vervolgens aanbevelingen aan de Eilandsraad”, licht Heide de rol van het instituut toe.

Alleen is het daar nog niet van gekomen. “Na onze installatie is het stil gebleven. We hebben wel een enkele informele contacten gehad met individuele raadsleden, maar het is ons nog niet gelukt een presentatie van onze aanpak aan de complete Eilandsraad te geven.” Een sessie van oud-directeur Hofstra van de Rekenkamer Rotterdam om de raadsleden duidelijk te maken wat een rekenkamer voor ze kan betekenen, paste niet in de agenda van de Eilandsraad. “Jammer, want dat had het eventuele misverstand kunnen wegnemen dat wij een waakhond zijn. Wij oordelen niet, maar constateren alleen en doen aanbevelingen. Het is verder aan de Eilandsraad daar wel of niet iets mee te doen.”

Aanbesteding

“Wij zijn intussen niet stil blijven zitten. We hebben meerdere trainingen en cursussen gevolgd, onder andere van de Erasmus Universiteit Rotterdam en de Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekencommissies. Halverwege het jaar hebben wij begrepen dat de Eilandsraad een zelfstandig onderzoeksbudget heeft, maar we hebben tot nu toe geen enkel onderzoeksverzoek gekregen. We hebben daarom een aanbesteding voorbereid voor een drietal onderzoeken die we zelf hebben bepaald. We hebben de onderzoeksvoorstellen naar de Eilandsraad gestuurd met het verzoek deze te omarmen. Het eerste onderzoek gaan we binnenkort gunnen.”

De leden van de Rekenkamer willen de komende tijd investeren in het werken aan een goede verstandhouding met de Eilandsraad. “Zie ons staan! Men heeft het recht een verzoek om een onderzoek in te dienen, zolang het onderwerp maar maatschappelijk relevant is en niet politiek-gestuurd.”

Bescheiden budget

De Rekenkamer Bonaire moet het doen met een jaarbudget van rond de 75.000 dollar, afkomstig uit de eilandbegroting. “Het is niet veel, maar we klagen niet. We willen het geld zoveel mogelijk aan onderzoeken uitbesteden. We hebben geen kantoor, gebruiken onze eigen pc’s en telefoons en reizen niet businessclass. We zouden ook graag ondersteuning van de griffie krijgen zoals Nederlandse gemeentelijke rekenkamers die ook krijgen.”

Heide, Sacré en Els ontvangen een zeer bescheiden vergoeding voor hun werk. “Het is een eervolle baan met een grote verantwoordelijkheid een bijdrage te leveren aan goed bestuur”, aldus de voorzitter.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.