Bonaire

De Eilandsraad van Bonaire tijdens het bezoek in juni 2023 aan Ǻland.

Abraham houdt vol: Mening Bonaire is nooit gevraagd

Kralendijk – Gedeputeerde Clark Abraham houdt vol dat staatssecretaris van Koninkrijksrelaties Van Huffelen nooit aan het bestuur van Bonaire heeft gevraagd wat het vindt van de voorgestelde aanpassing van de WolBES-wet.

Maandag stuurde de bewindsvrouw een gedetailleerd overzicht naar de Tweede Kamer van data waarop zij met het Bestuurscollege en de Eilandsraad van Bonaire overleg heeft gehad over de wijzigingen. Ook benadrukte ze deze bij herhaling te hebben uitgenodigd commentaar te leveren op de voorstellen.

Een dag later spreekt Abraham de lezing van de staatssecretaris tegen. Tegenover NRC zegt hij dat de werkconferentie die begin maart in Nederland (als sluitstuk van een al 3 jaar durend proces) wordt gehouden “het eerste echte politieke overleg in het herzieningstraject” is. „Hiervoor zagen we alleen ambtelijke evaluaties. De eilanden kregen daarna voorstellen uit Den Haag. Niemand vroeg: wat vinden jullie er van?” aldus de leider van de regeringscoalitie.

Wat de inzet is van de reis van de Bonairiaanse delegatie naar Nederland is onbekend. De vergaderingen van de Eilandsraad daarover waren besloten en over de uitkomsten zijn geen mededelingen gedaan. Maar in het NRC-artikel licht Abraham een tipje van de sluier op door de wijzigingsvoorstellen te kwalificeren als “pleisters plakken.”

Van Abraham is bekend dat hij gecharmeerd is van het ‘model Ǻland’, een bij Finland behorende eilandengroep met een zeer ruime mate van zelfbestuur, waaraan de Eilandsraad vorig jaar op zijn initiatief een bezoek heeft gebracht. Daarover zal het tijdens de werkconferentie echter niet gaan. Van Huffelen heeft in de uitnodiging benadrukt dat het niet de bedoeling is “om de constitutionele verhoudingen, het Statuut voor het Koninkrijk en/of de Grondwet te bespreken.”

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.