Aruba

Fotograaf: Nico van der Ven

Aruba’s oud-gevolmachtigde minister Besaril aangehouden

Oranjestad – Op Aruba is vandaag voormalig gevolmachtigde minister Guillfred Besaril aangehouden. Hij is hoofdverdachte in het onderzoek Tulipan dat de Landsrecherche doet naar onregelmatigheden bij het Arubahuis in Den Haag over de periode van 2018 tot en met 2021.

Besaril was van 20 november 2017 tot 30 september 2021 als hoogste vertegenwoordiger van de Arubaanse regering in Den Haag gestationeerd. Signalen van medewerkers dat hun baas sjoemelde, waren voor minister-president en Wever-Croes (MEP) geen beletsel om haar partijgenoot 2022 niet her te benoemen. Toen de geruchtenstroom over zijn financiële handel en wandel echter aanzwol, keerde hij overhaast terug naar Aruba en diende daar zijn ontslag in.

Uit onderzoek van de Centrale Accountantsdienst bleek dat Besaril jarenlang privé-uitgaven ten laste van het land bracht. Zo maakte hij en zijn gezin tijdens vakantiereizen voor rekening van de overheid gebruik van de VIP-service op Schiphol en declareerde hij tijdens dienstreizen etentjes terwijl hij daarvoor ook een daggeldvergoeding ontving. Besaril werd alsnog wegens “ernstig plichtsverzuim” ontslagen. Zijn beroep daartegen werd verworpen.

Enkele weken geleden werd in hetzelfde Tulipan-onderzoek voormalig waarnemend-directeur van het Arubahuis Glenn Ling aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij onregelmatigheden op het kabinet van de gevolmachtigde minister.

Aan de vooravond van zijn herbenoeming in 2021 benadrukte toenmalig gevolmachtigde minister Guillfred Besaril tegenover interviewer René Zwart integriteit hoog in het vaandel te hebben.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.