Curacao

Studie: Levensstandaard op Curaçao “relatief hoog”

Willemstad – “De bewoners van Curaçao genieten van een relatief hoge levensstandaard die vergelijkbaar is met, en zelfs iets beter is dan, die van de ontwikkelingslanden in de regio.” Dit is een deel van de conclusies in het rapport ‘The Curaçaoan economy in relation to other small island states’ dat door professor Roger Hosein van de Universiteit van West Indië is opgesteld na onderzoek naar de macro-economische structuur van de Curaçaose economie in vergelijking met andere kleine ontwikkelingslanden, ook wel bekend als Small Island Developing States (SIDS).

Doel van het onderzoek was om ten opzichte van andere SIDS beter inzicht te krijgen in het nog onbenut economisch potentieel en hoe invulling hieraan te geven. Naar aanleiding van de conclusies worden aan het Land Curaçao aanbevelingen gedaan inzake investeringskansen en de voorwaarden waaraan het economisch beleid in dit verband moet voldoen. Daarbij is gekeken naar economische interventies in andere SIDS om zo de groei en ontwikkeling van Curaçao te realiseren. De Raad van Ministers heeft kennis genomen van het rapport en de minister van Economische Ontwikkeling zet zich in voor de implementatie van de geprioriteerde aanbevelingen. In het kader van de uitvoering van het Landspakket zal de TWO daarbij voor zover nodig ondersteuning bieden.

Transnationaal onderwijs

Het onderzoek geeft een beeld van het belang van transnationaal onderwijs, internationale universiteiten op Curaçao voor de economie van Curaçao. De bijdrage van de studenten, faculteitsleden en familiebezoeken dragen veel bij aan de economie. “De verwachting is dat Curaçao in het kader van de Nationale Exportstrategie door zal gaan om de economie in deze richting te duwen”, aldus het rapport. Curaçao wordt gestimuleerd om verder te focussen op deze sector en vestiging van nog twee grote buitengaatse medische universiteiten te overwegen. Ook de positieve toeristische activiteiten, zoals nieuwe hotels, dragen bij aan de economische ontwikkeling van Curaçao.

Vrije Zone

In het rapport wordt geconcludeerd dat de Vrije Zone meer deviezen gebruikt dan het genereert. Er wordt aanbevolen om in de toekomst te onderzoeken of er ruimte is om met productieactiviteiten te komen die op z’n minst de Curaçaose economie ondersteunen. Zo wordt geopperd om de productie in de landbouwsector uit te breiden om aan de groeiende toeristische sector te leveren.

(Bron: TWO)

Lees HIER het gehele rapport

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.