Bonaire

Drempels Nederlandse zorgopleidingen te hoog voor Caribische studenten

Den Haag – Voor studenten uit het Caribisch deel van het Koninkrijk zijn zorgopleidingen in Nederland onvoldoende toegankelijk. Mede daardoor dreigt het tekort aan zorgprofessionals op de eilanden verder op te lopen.

Werving en selectie van personeel verloopt moeizaam gezien de beperkte beschikbaarheid van lokaal gekwalificeerd personeel. Daarbij zijn er ook beperkt zorgopleidingsmogelijkheden op hbo- en wo-niveau. Caribische Studenten die een zorgopleiding op hbo- of wo-niveau willen volgen zijn daardoor grotendeels aangewezen op opleidingen in Europees Nederland.

“Door de ministers van onderwijs en volksgezondheid van de landen en door het bestuurscollege van Bonaire is dit vraagstuk herhaaldelijk opgebracht, onder andere in het kader van het Ministerieel Vierlandenoverleg (M4LO) OCW en VWS, in het bijzonder ten aanzien van de instroom in zorgopleidingen in Europees Nederland en de uitstroom richting de zorg in het Caribisch deel van het Koninkrijk. Om dit verder te verkennen heb ik, samen de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de problematiek rond hbo- en wo- zorgopleidingen voor Caribische studenten laten verkennen via een onderzoek”, aldus minister Robbert Dijkgraaf in een brief aan de Tweede Kamer.

Het onderzoek is uitgevoerd door een consortium van ResearchNed, KBA Nijmegen en het Kohnstamm Instituut. Het eindrapport bevestigt dat zonder maatregelen zoals de opleidingen toegankelijker te maken de problematiek verder toeneemt. De kabinetsreactie op het rapport volgt in het voorjaar.

Lees HIER het eindrapport

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.