Bonaire

Strijd tegen witwassen in Caribisch Nederland wordt opgevoerd

Den Haag – De strijd tegen witwassen in Caribisch Nederland – dat zich meer op Bonaire dan op Sint Eustatius en Saba voordoet – wordt opgevoerd.

De tijdelijke versterking van het Openbaar Ministerie BES en de Rijksrecherche met twee rechercheurs van de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) heeft een permanent karakter gekregen. In aanvulling werkt het OM aan een integraal plan van aanpak witwassen. Hier zal in 2024 verder uitvoering aan worden gegeven.

Dat schrijft minister van Justitie en Veiligheid Dilan Yeşilgöz samen met haar collega-bewindspersonen aan de Tweede Kamer in een voortgangsbrief over de ‘beleidsagenda voor Caribisch Nederland 2021-2025’. Daarin komen onder meer aan de orde: 1) georganiseerde en ondermijnende criminaliteit, 2) grensbewaking en migratie, 3) resocialisatie, re-integratie en jeugdbeleid, en 4) crisisbeheersing.

Yeşilgöz gaat in haar brief niet in op het rapport van december van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Datacentrum (WODC) waarin melding wordt gemaakt dat ambtelijke corruptie een veelvoorkomend verschijnsel in Caribisch Nederland is. De minister wil de bevindingen eerst bespreken met “de relevante partijen in zowel Europees als Caribisch Nederland.”

Lees HIER de gehele voortgangsbrief

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.