Bonaire

Eilandsraadslid Wout (MPB) tijdens een eerder bezoek aan staatssecretaris Van Huffelen.

MPB Bonaire wil openbaar debat over hoogte fractievergoeding

Kralendijk – Oppositiepartij  MPB wil dat de verordening waarin de verhoging van de fractievergoeding is geregeld, wordt vernietigd. Eilandsraadslid Humphrey Wout spreekt van een “illegale” verordening.

“De manier waarop dit proces tot stand is gekomen, blijft onbegrijpelijk voor ons van MPB en gaat in tegen alle regels van behoorlijk bestuur en transparantie. Een stijging voor een fractie met 3 zetels van 70.000 dollar naar 265.000 dollar is onaanvaardbaar. Het kan niet dat het eilandelijke bestuur zichzelf een extra bedrag van een half miljoen per jaar schenkt, terwijl er urgente zaken zijn zoals de armoede, de wegen en het tekort aan betaalbare woningen”, aldus Wout.

De MPB wil dat de onderste steen naar boven wordt gehaald en heeft daarom vrijdag een aantal indringende vragen aan zowel waarnemend gezaghebber Nolly Oleana als waarnemend Rijksvertegenwoordiger Jan Helmond gesteld. Wout vindt ook dat moet worden uitgezocht wie de opdracht heeft gegeven de verordening te wijzigen. Commissievoorzitter Daisy Coffie (M21) zegt zich dat niet te kunnen herinneren. Los van de vraag of de juiste procedure is gevolgd, wil de MPB dat de Eilandsraad een openbaar debat voert over een fractievergoeding die wel “te rechtvaardigen en aanvaardbaar” is.

Later op de dag werd bekend dat staatssecretaris Van Huffelen een onderzoek heeft gelast naar de gang van zaken. Zij riep de Eilandsraad (onder verwijzing naar de armoede op het eiland) op de verhoging in te trekken. PDB-leider Clark Abraham wees dat onmiddellijk af en ook Coffie voelt er niets voor. Ook de UPB heeft bij monde van Jona Chirino-Felida laten weten de verhoging verdedigbaar te vinden.

Download HIER de brief van Wout aan Oleana

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.