Bonaire

De fractieleiders in de Eilandsraad van Bonaire bij een overleg vorig jaar met staatssecretaris Van Huffelen.

Fotograaf: BZK

Van Huffelen wil dat Eilandsraad Bonaire verhoging fractievergoeding intrekt

Den Haag – Staatssecretaris van Koninkrijksrelaties Alexandra van Huffelen wil dat de Eilandsraad van Bonaire het besluit om de eigen fractievergoeding met 480.000 dollar te verhogen intrekt. In haar opdracht stelt het ministerie van BZK een onderzoek in naar de totstandkoming van het omstreden besluit.

“Ik heb met verbazing kennisgenomen van de berichten op Dossierkoninkrijksrelaties over het besluit van de Eilandsraad om de fractievergoeding met een aanzienlijk bedrag te verhogen. Juist omdat veel inwoners op Bonaire moeite hebben maandelijks de eindjes aan elkaar te knopen”, aldus Van Huffelen. “Het zou goed zijn als de Eilandsraad van Bonaire in zijn rol van volksvertegenwoordiging aan de inwoners uitlegt waarom deze verhoging nodig was en op welke manier ze het extra geld gaan inzetten in het belang van de inwoners.”

Onderzoek

Uit de woorden van de staatssecretaris kan worden opgemaakt dat zij het in elk geval niet uit te leggen vindt. Ze wacht dan ook niet af of de Eilandsraad zelf tot het inzicht komt dat een toelage van 88.400 dollar per fractielid lastig te verantwoorden is terwijl 3 tot 4 van elke 10 Bonairianen in armoede leeft. “Ik laat onderzoeken hoe dit besluit tot stand is gekomen, wat de aanleiding was voor deze verhoging en of het mogelijk is om het besluit terug te draaien.”

Van Huffelen erkent dat de Eilandsraad op basis van de huidige wet- en regelgeving (WolBES/FinBES) formeel bevoegd is om dit besluit te nemen. Maar, benadrukt ze: “Het was beter geweest als de politieke discussie die geleid heeft tot het nemen van dit besluit, tijdens een openbaar debat aan de orde was gekomen.” De verhoging is zonder daar ruchtbaarheid aan te geven weggestopt in een nogal technische verordening waar de Eilandsraad zonder er een woord aan te wijden unaniem mee heeft ingestemd. In wiens opdracht interim-griffier Arjen de Wolff de regeling heeft gewijzigd, is nog altijd niet opgehelderd.

Conferentie

De affaire werpt zijn schaduw vooruit: eind deze maand reizen de Eilandsraad en het Bestuurscollege naar Nederland voor de werkconferentie over de vernieuwing van de WolBES/FinBES. De fractievergoeding is door staatssecretaris Van Huffelen, zo laat ze weten, aan de agenda van de conferentie (4-6 maart) toegevoegd. Dat geeft de Eilandsraad nog 3 weken de tijd om een mogelijk ingrijpen door ‘Den Haag’ te voorkomen.

Oppositiepartij MPB heeft donderdag gemeld het besluit te willen terugdraaien. PDB en M21 lieten blijken ondanks de kritiek nog altijd achter de verhoging te staan. In zijn wekelijkse persconferentie verdedigde gedeputeerde Clark Abraham vrijdagmiddag de verhoging – waar hij destijds als eilandsraadslid voor heeft gestemd – in felle bewoordingen. De UPB en Cyrill Vrolijk hebben nog geen standpunt kenbaar gemaakt.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.