Curacao Aruba Bonaire

Delegatieleider Paul Rosenmöller.

Fotograaf: Nico van der Ven

Senatoren op kennismakingsbezoek naar Caribisch deel Koninkrijk

Den Haag – Een delegatie van de vaste Kamercommissie voor Koninkrijksrelaties (KOREL) begint vandaag aan een bezoek aan Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Doel van het 10-daagse reis is om senatoren ter plekke kennis te laten maken met de zes eilanden en hun onderlinge verschillen. Het bezoek biedt context bij de belangrijke dossiers waarmee de commissie zich de komende vier jaar in Den Haag zal bezighouden.

Op de eilanden bezoeken de commissieleden uiteenlopende projecten op het gebied van onderwijs, economische ontwikkeling, toerisme, zorg, migratie en watermanagement. De senatoren gaan tijdens de reis niet alleen in gesprek met Statenleden, ministers en andere hoogwaardigheidsbekleders, maar ook met bijvoorbeeld onderwijzers en vertegenwoordigers van verschillende religies en van justitie.

Programma

Een willekeurige greep uit het programma: op elk van de zes eilanden spreekt de delegatie met bestuurders en democratisch gekozen volksvertegenwoordigers. Soms gebeurt dat in de vorm van een rondetafelgesprek over beleidsthema’s, zoals op Saba. Daarnaast legt zij werkbezoeken af. Op Sint Eustatius gaat het bijvoorbeeld om het thema erfgoed en een sociaal woningbouwproject. Op Sint Maarten over de voortgang van de wederopbouw na orkaan Irma en wordt gesproken met ngo’s op het terrein van maatschappelijke inclusie en weerbaarheid. Op Aruba wordt de dienst Guarda Nos Costra (de Arubaanse dienst terugkeer en vertrek) bezocht, en wordt er gesproken met vertegenwoordigers van verschillende religieuze gezindten. Op Bonaire wordt het ziekenhuis Mariadal en het Water- en Elektriciteitsbedrijf Bonaire bezocht. Op Curaçao gaan de senatoren naar de oude raffinaderij en de marine- en kustwachtbasisbasis en spreken ze met verschillende betrokkenen over armoede, klimaat en het slavernijverleden.

‘Waardevol’

“Sinds 2012 is het gebruikelijk dat de commissieleden aan het begin van een zittingsperiode naar Caribisch Nederland en de landen Aruba, Curaçao en Sint Maarten reizen. Ik vind zulke bezoeken enorm waardevol voor ons commissiewerk. Ze bepalen mede de agenda en de sfeer in de commissie voor de komende jaren. De gesprekken zullen verrijkend werken en ons in staat stellen ons werk met meer kennis van de context te doen. De toekomst van elk van de drie landen en de drie eilanden van Caribisch Nederland staat centraal. Hoe verder de komende jaren? Wat is daar voor nodig? Is er een rol voor het land Nederland, en ons als medewetgever? Dat zijn vragen die zeker aan bod zullen komen,” aldus commissievoorzitter Paul Rosenmöller.

Deelnemers

Naast Rosenmöller nemen ook de senatoren Panman (BBB), Recourt (GroenLinks-PvdA), Vogels (VVD), Rietkerk (CDA), Dittrich (D66), Van Hattem (PVV), Van Apeldoorn (SP), Holterhues (ChristenUnie), Nicolaï (PvdD), Van Bijsterveld (JA21), Schalk (SGP), Hartog (Volt), Van Rooijen (50PLUS) en Van der Goot (OPNL) deel aan het werkbezoek.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.