Bonaire

Eilandsraad Bonaire lijkt te zijn misleid over verhoging fractievergoeding

Kralendijk – De aanwijzingen worden steeds sterker dat de Eilandsraad – of tenminste een deel – is misleid bij het besluit over het met 480.600 dollar extra verhogen van de fractievergoeding.

Het lijkt er op dat in elk geval de meeste leden van de Eilandsraad niet hebben geweten dat de verordening waaraan zij op 3 oktober hun goedkeuring gaven op het meest cruciale onderdeel was veranderd ten opzichte van het concept waarover zij op 15 september in commissieverband spraken.

Het vermoeden dat zij om de tuin zijn geleid, wordt versterkt doordat interim-eilandgriffier Arjen de Wolff heeft nagelaten een nota van wijziging te presenteren of de Eilandsraad in elk geval mondeling op de verandering te attenderen. Nog meer vragen roept de agenda op van de meningsvormende vergadering (MVR) van de raad die vooraf ging aan de besluitvormende vergadering (BVR) van 3 oktober.

De MVR is bedoeld om in het openbaar te debatteren over voorstellen zodat daarna veel besluiten in de BVR als hamerstuk – dus stilzwijgend – kunnen worden afgedaan. Opmerkelijk genoeg ontbreekt op de agenda van MVR uitgerekend het aangepaste voorstel de fractievergoeding met 255% te verhogen.

Waar PDB-leider Clark Abraham en M21-fractievoorzitter Daisy Coffie vandaag op sociale media de verhoging van de fractievergoeding verdedigden, pleitten de MPB’ers Hennyson Thielman en Humphrey Wout in een radio-uitzending juist voor het intrekken van het omstreden besluit.

Hieronder de agenda’s van de meningsvormende en de besluitvormende raad. De verordening waarin de verhoging van de fractievergoeding wordt geregeld ontbreekt op de MVR waarna de Eilandsraad in de BVR stilzwijgend akkoord ging zonder erop gewezen te zijn dat het een gewijzigde versie was.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.